Stiftelsen Barnens Dag

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Stiftelsen Barnens Dag

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anders Edholm (M)
Telefon: 08-6768000
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Caroline Silverudd Lundbom (L)
Controller
Mobil: 076-809 56 15
E-post: caroline.lundbom@siriusgroup.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Åsa Sjöberg (MP)
Organisationsutvecklare
E-post: asa.sjoberg@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Rana Carlstedt (S)
Sjuksköterska
Telefon: 076-122 92 81
E-post: rana.carlstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Johnny Sellmar (S)
Ombudsman
Telefon: 08-705 10 00
Mobil: 070-777 41 21
E-post: johnny@sellmar.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lena Bring (M)
personaljurist
E-post: lena.bring@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kerstin Malmberg (KD)
E-post: kkmalmberg0@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Fredrika Holm (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Daniel Katebi (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Carita Stenbacka Tenezakis (V)
Mobil: 073-986 29 50
E-post: carita.stenbacka@gmail.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ingrid Svedin (OPOL)
Auktoriserad revisor
Telefon: 08-515 171 83
E-post: ingrid.svedin@hqvsthlm.se
Visa alla uppdrag

Revisorssuppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Katarina Nyberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2018-01-01 -- 2018-12-31
Gunnar Ågren (V)
E-post: gunnar.agren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lars Riddervik (M)
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag