Stiftelsen Barnens Dag

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anders Edholm (M)
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: anders.edholm@pm.me
Visa alla uppdrag för Anders Edholm
Fredrik Pettersson (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Pettersson
Maliha Khan (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: maliha.ekhan@gmail.com
Visa alla uppdrag för Maliha Khan
Kristina Axén Olin (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: kristina.axen.olin@riksdagen.se
Visa alla uppdrag för Kristina Axén Olin
Lennart Nordfors (L)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lennart Nordfors
Zeinab Hussein (S)
Suppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0737727070
E-post: zeinab.golmami@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Zeinab Hussein
Daniel Nilsson Brodén (V)
Suppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: daniel.nilsson-broden@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Daniel Nilsson Brodén
Åsa Sjöberg (MP)
Suppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
Organisationsutvecklare
E-post: asa.sjoberg@mp.se
Visa alla uppdrag för Åsa Sjöberg
Ludmila Stefankova (C)
Suppleant
2022-03-30 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ludmila Stefankova
Evin Badrniya (KD)
Suppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: evinbdr@outlook.com
Visa alla uppdrag för Evin Badrniya
Katarina Nyberg (OPOL)
Revisor
2022-01-01 — 2022-12-31
Telefon: 08-51517192
E-post: katarina.nyberg@hqvsthlm.se
Visa alla uppdrag för Katarina Nyberg
Ingrid Svedin (OPOL)
Revisorssuppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
Auktoriserad revisor
Telefon: 08-515 171 83
E-post: ingrid.svedin@hqvsthlm.se
Visa alla uppdrag för Ingrid Svedin
Lars Riddervik (M)
Lekmannarevisor
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Amanj Mala-Ali (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali