Stiftelsen Barnens Dag

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Maria Ljuslin (V)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0703769216
E-post: maria.ljuslin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Ljuslin
Fredrik Pettersson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Pettersson
Malin Dahlberg Markstedt (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Malin Dahlberg Markstedt
Anders Edholm (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: anders.edholm@pm.me
Visa alla uppdrag för Anders Edholm
Hanna Werner (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: hanna.werner@live.se
Visa alla uppdrag för Hanna Werner
Zeinab Hussein (S)
Suppleant
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0737727070
E-post: zeinab.golmami@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Zeinab Hussein
Maj Törnlind (V)
Suppleant
2024-02-07 — 2024-12-31
E-post: maj_tornlind@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Maj Törnlind
Veronica Eriksson (MP)
Suppleant
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: veronica.eriksson@mp.se
Visa alla uppdrag för Veronica Eriksson
Vakant (L)
Suppleant
2024-04-10 — 2024-12-31
Ludmila Stefankova (C)
Suppleant
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: ludmilastef1@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ludmila Stefankova
Katarina Nyberg (OPOL)
Revisor
2024-01-01 — 2024-12-31
Auktoriserad revisor
Telefon: 08-51517192
E-post: katarina.nyberg@hqvsthlm.se
Visa alla uppdrag för Katarina Nyberg
Lena Normann (OPOL)
Revisorssuppleant
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Normann
Maria Löfgren (S)
Lekmannarevisor
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: maria.lofgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Löfgren
Carsten Friberg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0730920244
E-post: carsten.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carsten Friberg