Stiftelsen Barnens Dag

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Stiftelsen Barnens Dag

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-09-18 -- 2019-12-31
Anders Edholm (M)
Telefon: 08-6768000
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-06 -- 2019-12-31
Kristina Axén Olin (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lennart Nordfors (L)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-05 -- 2019-12-31
Fredrik Pettersson (S)
Mobil: 072-2450163
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Amanda Cardell (V)
Medicinsk sekreterare/Bildkonstnär
E-post: amanda.cardell@sll.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-02-06 -- 2019-12-31
Åsa Sjöberg (MP)
Organisationsutvecklare
E-post: asa.sjoberg@mp.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-16 -- 2019-12-31
Daniela Sameland (C)
E-post: daniela.sameland@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mario Moya Jeldres (KD)
Kvalitetssamordnare SLSO
E-post: mario.moya.jeldres@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-01 -- 2019-12-31
Zeinab Hussein (S)
E-post: zeinab.golmami@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-01 -- 2019-12-31
Maliha Khan (V)
E-post: maliha.ekhan@gmail.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ingrid Svedin (OPOL)
Auktoriserad revisor
Telefon: 08-515 171 83
E-post: ingrid.svedin@hqvsthlm.se
Visa alla uppdrag

Revisorssuppleant
2019-01-01 -- 2019-12-31
Katarina Nyberg (OPOL)
Telefon: 08-51517192
E-post: katarina.nyberg@hqvsthlm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lars Riddervik (M)
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-01-01 -- 2019-12-31
Amanj Mala-Ali (S)
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag