Stiftelsen Barnens Dag

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Stiftelsen Barnens Dag

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Rana Carlstedt (S)
Sjuksköterska
Telefon: 076-122 92 81
E-post: rana.carlstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Johnny Sellmar (S)
Ombudsman
Telefon: 08-705 10 00
Mobil: 070-777 41 21
E-post: johnny@sellmar.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Åsa Sjöberg (MP)
Organisationsutvecklare
E-post: asa.sjoberg@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Anders Edholm (M)
E-post: anders@edholm.us
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Caroline Silverudd Lundbom (L)
commutations controller
Mobil: 076-809 56 15
E-post: caroline.lundbom@siriusgroup.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mikael Kakeeto (S)
E-post: mikael.kakeeto@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-02-15 -- 2017-12-31
Fredrika Holm (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-01-01 -- 2017-12-31
Annie Gustafsson (V)
E-post: annie.gustafsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-01-01 -- 2017-12-31
Lena Bring (M)
personaljurist
E-post: lena.bring@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-01-01 -- 2017-12-31
Kerstin Malmberg (KD)
E-post: kkmalmberg0@gmail.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ingrid Svedin (OPOL)
Auktoriserad revisor
Telefon: 08-545 831 20
E-post: ingrid.svedin@hummelklappen.se
Visa alla uppdrag

Revisorssuppleant
2017-01-01 -- 2017-12-31
Katarina Nyberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2017-01-01 -- 2017-12-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2017-01-01 -- 2017-12-31
Lars Riddervik (M)
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag