Eva Bonniers stiftelse

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2028-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Åsa Eklöf (V)
Ledamot
2024-01-29 — 2028-12-31
E-post: asa.eklof@gmail.com
Visa alla uppdrag för Åsa Eklöf
Claes Svensson (KD)
Suppleant
2024-01-01 — 2028-12-31
E-post: garlits42@gmail.com
Visa alla uppdrag för Claes Svensson