Eva Bonniers stiftelse

Mandatperiod: 2014-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2014-01-01 -- 2018-12-31
Tommy Svensson (L)
Telefon: 08-50620100
Mobil: 073-9730370
E-post: tommy.svensson@stadsteatern.stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2014-01-01 -- 2018-12-31
Jan-Erik Wigren (S)
Ombudsman
E-post: janerikwigren@gmail.com
Visa alla uppdrag