Eva Bonniers stiftelse

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Gunilla Thorsson (L)
Ledamot
2019-01-01 — 2023-12-31
Leg psykolog
Mobil: 070 958 71 75
E-post: gm.thorsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gunilla Thorsson
Susie de Ciutiis (S)
Suppleant
2019-01-28 — 2023-12-31
fil. kand.
Mobil: 0730-273 300
E-post: susie.de.ciutiis@telia.com
Visa alla uppdrag för Susie de Ciutiis