Eva Bonniers stiftelse

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2023-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-01-01 -- 2023-12-31
Gunilla Thorsson (L)
Leg psykolog
Mobil: 0709587175
E-post: gm.thorsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-28 -- 2023-12-31
Susie de Ciutiis (S)
fil. kand.
Mobil: 0730-273 300
E-post: sdec@telia.com
Visa alla uppdrag