Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Siv Berglund (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Civilekonom
Mobil: 070 251 57 69
E-post: berglund.siv@telia.com
Visa alla uppdrag för Siv Berglund
Hans Marcusson (V)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Telefon: 08-6446220
E-post: marcussonhans@gmail.com
Visa alla uppdrag för Hans Marcusson
Lars Riddervik (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Göran Aspgren (L)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-5865736
E-post: goran.aspgren@gmail.com
Visa alla uppdrag för Göran Aspgren