Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Bengt Lagerstedt (M)
E-post: bengt.lagerstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-03-09 -- 2018-12-31
Johan Hjelm (L)
E-post: johan.hjelm@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Hans Andersson (MP)
E-post: hanz@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Gunnel Färm (S)
E-post: gunnel.farm@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Malte Sigemalm (S)
miljöchef
Mobil: 070-885 10 36
E-post: malte.sigemalm@hotmail.com
Visa alla uppdrag