Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Siv Berglund (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Civilekonom
Mobil: 070 251 57 69
E-post: berglund.siv@telia.com
Visa alla uppdrag för Siv Berglund
Erik Hultqvist (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 0708766884
Visa alla uppdrag för Erik Hultqvist
Hans Marcusson (V)
Ledamot
2023-01-30 — 2026-12-31
Telefon: 08-6446220
E-post: marcussonhans@gmail.com
Visa alla uppdrag för Hans Marcusson
Jan Larsén (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén
Stefan Kindborg (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg