Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-11-04 -- 2022-12-31
Benjamin Dousa (M)
Mobil: 070-466 46 46
E-post: benjamin.dousa@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-01 -- 2022-12-31
Inger Edvardsson (S)
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-01-28 -- 2022-12-31
Gert Abelt (S)
E-post: gert.abelt@telia.com
Visa alla uppdrag