Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Laura Hartman (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
chefsekonom
Barnhusgatan 18
10553
Stockholm
Visa alla uppdrag för Laura Hartman
Benjamin Dousa (M)
Suppleant
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 070-466 46 46
E-post: benjamin.dousa@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Benjamin Dousa
Gert Abelt (S)
Lekmannarevisor
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: gert.abelt@telia.com
Visa alla uppdrag för Gert Abelt
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg