Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Benjamin Dousa (M)
Ledamot
2019-11-04 — 2022-12-31
Mobil: 070-466 46 46
E-post: benjamin.dousa@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Benjamin Dousa
Inger Edvardsson (S)
Suppleant
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag för Inger Edvardsson
Lars Riddervik (M)
Lekmannarevisor
2021-11-08 — 2022-12-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Gert Abelt (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-01-28 — 2022-12-31
E-post: gert.abelt@telia.com
Visa alla uppdrag för Gert Abelt