Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
socionom, kommunfullm
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Birgitta Rydell (L)
Sakkunnig
Mobil: 070-975 90 59
E-post: birgitta@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kristin Jacobsson (C)
Politiskt sakkunnig
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Gruppledare
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-01-01 -- 2021-12-31
Stephan Gullberg (MP)
Diakon
E-post: stephan.gullberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-01-01 -- 2021-12-31
Leif Kroon (KD)
Mobil: 070-8622263
E-post: leifkroon@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Göransson (S)
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mikael Jennel (OPOL)
Auktoriserad revisor
Visa alla uppdrag

Revisorssuppleant
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bo Johansson (OPOL)
Aukt revisor
Mobil: 070-167 17 89
E-post: bo.johansson@bdo.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bengt Hansson (C)
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@retail-dg.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2021-01-01 -- 2021-12-31
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag