Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anders Göransson (S)
Mobil: 0768-44 87 88
E-post: aa74788@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tamim Alameddine (MP)
Ordförande
E-post: tamim.alameddine@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jackie Nylander (V)
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anne Arkelsten (M)
Lärare
Mobil: 070-595 80 33
E-post: anne.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Johan Brege (M)
Mobil: 073-677 23 97
E-post: jbrege@spray.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Carina Fredén Larsson (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Uno Olofsson (MP)
Mobil: 070-404 82 46
E-post: uno_olofsson@spray.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kristiina Katajikko (M)
E-post: katajikko.kristiina@gmail.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mikael Jennel (OPOL)
Auktoriserad revisor
Visa alla uppdrag

Revisorssuppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Bo Johansson (OPOL)
Aukt revisor
Mobil: 070-167 17 89
E-post: bo.johansson@bdo.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2018-01-01 -- 2018-12-31
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Håkan Apelkrona (MP)
E-post: hakan.apelkrona@stockholm.se
Visa alla uppdrag