Stiftelsen SHIS Bostäder

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jakob Brandt (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: brandt.jakob@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jakob Brandt
Elsemarie Bjellqvist (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
f d förbundssekreterare
Mobil: 070-373 44 04
E-post: elsemarie@bjellqvist.se
Visa alla uppdrag för Elsemarie Bjellqvist
Anna K Hagnefur (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: akhagnefur@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna K Hagnefur
Birgitta Rydell (L)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Sakkunnig
Mobil: 070-975 90 59
E-post: birgitta@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag för Birgitta Rydell
Kristin Jacobsson (C)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Politiskt sakkunnig
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Kristin Jacobsson
Gerd Sjöberg Granlund (S)
Suppleant
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: gerd.sjoberg.granlund@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gerd Sjöberg Granlund
Jenny Dobers (MP)
Suppleant
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: jenny@dobers.se
Visa alla uppdrag för Jenny Dobers
Rebecca Nilsson Edelsvärd (L)
Suppleant
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 0704520401
E-post: rebecca@live.se
Visa alla uppdrag för Rebecca Nilsson Edelsvärd
Jenny Göthberg (OPOL)
Revisor
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Jenny Göthberg
Rebecca Ersryd (OPOL)
Revisorssuppleant
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Rebecca Ersryd
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Lekmannarevisor
2023-01-30 — 2023-12-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson