Stiftelsen SHIS Bostäder

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
socionom, kommunfullm
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Yvonne Fernell-Ingelström
Birgitta Rydell (L)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Sakkunnig
Mobil: 070-975 90 59
E-post: birgitta@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag för Birgitta Rydell
Kristin Jacobsson (C)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Politiskt sakkunnig
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Kristin Jacobsson
Karin Gustafsson (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Gustafsson
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Gruppledare
Telefon: 08 508 291 65
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexandra Mattsson Åkerström
Stephan Gullberg (MP)
Suppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
Diakon
E-post: stephan.gullberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Stephan Gullberg
Leif Kroon (KD)
Suppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-8622263
E-post: leifkroon@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Leif Kroon
Anders Göransson (S)
Suppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag för Anders Göransson
Mikael Jennel (OPOL)
Revisor
2022-01-01 — 2022-12-31
Auktoriserad revisor
Visa alla uppdrag för Mikael Jennel
Bo Johansson (OPOL)
Revisorssuppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
Aukt revisor
Mobil: 070-167 17 89
E-post: bo.johansson@bdo.se
Visa alla uppdrag för Bo Johansson
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisor
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf