Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Ledamot
2018-01-01 — 2021-12-31
socionom, kommunfullm
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Yvonne Fernell-Ingelström
Bengt Sandberg (S)
Ledamot
2019-01-28 — 2021-12-31
ombudsman, kommunfullm
Telefon: 08-440 72 00
Mobil: 070-511 15 99
E-post: bengt.sandberg@fastighets.se
Visa alla uppdrag för Bengt Sandberg
Hans Larsson (L)
Suppleant
2018-01-01 — 2021-12-31
sjöingenjör
Mobil: 070-243 10 98
E-post: hansogu@comhem.se
Visa alla uppdrag för Hans Larsson
Anders Engström (S)
Suppleant
2018-01-01 — 2021-12-31
Projektledare
Visa alla uppdrag för Anders Engström
Jenny Holmberg (OPOL)
Revisor
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Jenny Holmberg
Vakant (OPOL)
Revisorssuppleant
2021-03-22 — 2021-12-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm