Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31

Gå till Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2018-01-01 -- 2021-12-31
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
socionom, kommunfullm
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-28 -- 2021-12-31
Bengt Sandberg (S)
ombudsman, kommunfullm
Telefon: 08-440 72 00
Mobil: 070-511 15 99
E-post: bengt.sandberg@fastighets.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2021-12-31
Hans Larsson (L)
sjöingenjör
Mobil: 070-243 10 98
E-post: hansogu@comhem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2021-12-31
Anders Engström (S)
Projektledare
Visa alla uppdrag

Revisor
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jenny Holmberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Revisorssuppleant
2021-03-22 -- 2021-12-31
Vakant (OPOL)

Lekmannarevisor
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag