Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31

Gå till Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2018-01-01 -- 2021-12-31
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
socionom, kommunfullm
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2021-12-31
Barry Andersson (S)
skorstensfejare
Mobil: 070-618 26 13
E-post: barry.andersson@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2021-12-31
Hans Larsson (L)
sjöingenjör
Mobil: 070-243 10 98
E-post: hansogu@comhem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-01 -- 2021-12-31
Anders Engström (S)
Projektledare
Visa alla uppdrag

Revisor
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jenny Holmberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Revisorssuppleant
2018-11-05 -- 2018-12-31
Vakant (OPOL)

Lekmannarevisor
2018-01-01 -- 2018-12-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag