Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Mandatperiod: 2014-01-01 - 2017-12-31

Gå till Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2014-01-01 -- 2017-12-31
Barry Andersson (S)
skorstensfejare
Mobil: 070-618 26 13
E-post: barry.andersson@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2017-12-31
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
socionom, kommunfullm
Visa alla uppdrag

Suppleant
2014-01-01 -- 2017-12-31
Anders Engström (S)
Projektledare
Mobil: 070-556 66 08
Visa alla uppdrag

Suppleant
2014-01-01 -- 2017-12-31
Hans Larsson (L)
sjöingenjör
Mobil: 070-243 10 98
E-post: hansogu@comhem.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2017-01-01 -- 2017-12-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2017-01-01 -- 2017-12-31
Birgitta Guntsch (M)
jur kand
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2017-01-01 -- 2017-12-31
Amanj Mala-Ali (S)
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Mobil: 070-603 09 21
E-post: ullabrittling@gmail.com, ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag