Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2025-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Bengt Sandberg (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2025-12-31
ombudsman, kommunfullm
Mobil: 073-880 80 88
E-post: bengtrune.sandberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bengt Sandberg
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2025-12-31
socionom, kommunfullm, ersättare
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Yvonne Fernell-Ingelström
Anders Engström (S)
Suppleant
2022-01-01 — 2025-12-31
Projektledare
Visa alla uppdrag för Anders Engström
Hans Larsson (L)
Suppleant
2022-01-01 — 2025-12-31
sjöingenjör
E-post: hansoguj@gmail.com
Visa alla uppdrag för Hans Larsson
Nicklas Boström (OPOL)
Revisor
2022-07-06 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Nicklas Boström
Vakant (OPOL)
Revisorssuppleant
2022-11-28 — 2022-12-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm