Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Helena Bonnier (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
kommunfullm
E-post: helena.bonnier@moderat.se
Visa alla uppdrag för Helena Bonnier
Erik Slottner (KD)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Erik Slottner
Mirja Räihä (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mirja Räihä
Ian Dickson Lauritzen (M)
Suppleant
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-340 48 91
E-post: ian@lauritzen.se
Visa alla uppdrag för Ian Dickson Lauritzen
Elisabeth Hellström (M)
Suppleant
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: elisabeth_hellstrom@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Elisabeth Hellström
Birger Kato (S)
Suppleant
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Birger Kato
Eva Aronsson (KD)
Lekmannarevisor
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Aronsson
Gun Risberg (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: gun.risberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gun Risberg