Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Helena Bonnier (M)
kommunfullm
E-post: helena.bonnier@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Erik Slottner (KD)
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Mirja Räihä (S)
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ian Dickson Lauritzen (M)
Mobil: 070-340 48 91
E-post: ian@lauritzen.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-01 -- 2022-12-31
Elisabeth Hellström (M)
E-post: elisabeth_hellstrom@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-01 -- 2022-12-31
Birger Kato (S)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-01-01 -- 2022-12-31
Eva Aronsson (KD)
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-01-01 -- 2022-12-31
Gun Risberg (S)
E-post: gun.risberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag