Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Helena Bonnier (M)
kommunfullm
E-post: helena.bonnier@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-10-19 -- 2018-12-31
Gunnel Färm (S)
E-post: gunnel.farm@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-03-09 -- 2018-12-31
Anders Källhed (MP)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-01-01 -- 2018-12-31
Leif Hallberg (KD)
Mobil: 070-767 07 70
E-post: leif.hallberg@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-20 -- 2018-12-31
Mirja Räihä (S)
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-01-01 -- 2018-12-31
Gun Risberg (S)
E-post: gun.risberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-01-01 -- 2018-12-31
Bengt Lagerstedt (M)
E-post: bengt.lagerstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag