Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Inger Edvardsson (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag för Inger Edvardsson
Robert Mjörnberg (V)
Ledamot
2023-01-30 — 2026-12-31
E-post: robert.mjornberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Robert Mjörnberg
Nike Örbrink (KD)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Gruppledare
E-post: nike.orbrink@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Nike Örbrink
Inger Gretzer Qvick (V)
Suppleant
2023-01-30 — 2026-12-31
läkare
E-post: igretzer@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Inger Gretzer Qvick
Vivianne Gunnarsson (MP)
Suppleant
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 070-352 03 55
E-post: vivianne.gunnarsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Vivianne Gunnarsson
Lea Leskinen (M)
Suppleant
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: lea.leskinen@outlook.com
Visa alla uppdrag för Lea Leskinen
Lola Bodin (V)
Lekmannarevisor
2023-01-30 — 2026-12-31
E-post: lola.bodin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lola Bodin
Eva Aronsson (KD)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Aronsson