Stiftelsen Vetenskapsstaden

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2019-12-31

Gå till Stiftelsen Vetenskapsstaden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-11-04 -- 2019-12-31
Staffan Ingvarsson (OPOL)
Telefon: 08-508 30 217
E-post: staffan.ingvarsson@stokab,se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-05-27 -- 2019-12-31
Gunnar Björkman (OPOL)
Bitr stadsdirektör
Telefon: 08-508 29 272
E-post: gunnar.bjorkman@stockholm.se
Visa alla uppdrag