Mälardalsrådets stämma

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anna König Jerlmyr (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag för Anna König Jerlmyr
Joakim Larsson (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Joakim Larsson
Björn Ljung (L)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag för Björn Ljung
Katarina Luhr (MP)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Katarina Luhr
Karin Ernlund (C)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Karin Wanngård (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Jan Valeskog (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Emilia Bjuggren (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Sara Stenudd (V)
Ledamot
2020-04-20 — 2023-03-31
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sara Stenudd
Dennis Wedin (M)
Ersättare
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Dennis Wedin
Johan Nilsson (M)
Ersättare
2019-04-01 — 2023-03-31
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Nilsson
Daniele Fava (L)
Ersättare
2019-04-01 — 2023-03-31
Gymnasielärare
Mobil: 073-623 48 51
E-post: daniel.fava@edu.stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniele Fava
Åke Askensten (MP)
Ersättare
2019-04-01 — 2023-03-31
kommunfullm
Mobil: 070-171 48 46
E-post: ake.askensten@comhem.se
Visa alla uppdrag för Åke Askensten
Jonas Naddebo (C)
Ersättare
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Karin Gustafsson (S)
Ersättare
2019-04-01 — 2023-03-31
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Gustafsson
Rana Nasrindotter (S)
Ersättare
2019-04-01 — 2023-03-31
Sjuksköterska
Telefon: 076-122 92 81
E-post: rana.nasrindotter@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Rana Nasrindotter
Kadir Kasirga (S)
Ersättare
2020-03-02 — 2023-03-31
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kadir Kasirga
Rodrigo Arce Oliver (V)
Ersättare
2020-04-20 — 2023-03-31
Mobil: 0709188610
E-post: rodrigo.arce@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Rodrigo Arce Oliver