Mälardalsrådets stämma

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Mälardalsrådets stämma

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anna König Jerlmyr (M)
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Björn Ljung (L)
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Ernlund (C)
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jan Valeskog (S)
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-04-20 -- 2023-03-31
Sara Stenudd (V)
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-01 -- 2023-03-31
Dennis Wedin (M)
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-01 -- 2023-03-31
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-01 -- 2023-03-31
Daniele Fava (L)
Gymnasielärare
Mobil: 073-623 48 51
E-post: daniel.fava@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-01 -- 2023-03-31
Åke Askensten (MP)
kommunfullm
Mobil: 070-171 48 46
E-post: ake.askensten@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jonas Naddebo (C)
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-01 -- 2023-03-31
Rana Nasrindotter (S)
Sjuksköterska
Telefon: 076-122 92 81
E-post: rana.nasrindotter@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-03-02 -- 2023-03-31
Kadir Kasirga (S)
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-04-20 -- 2023-03-31
Rodrigo Arce Oliver (V)
Mobil: 0709188610
E-post: rodrigo.arce@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag