Mälardalsrådets stämma

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Mälardalsrådets stämma

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Cecilia Brinck (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anna König Jerlmyr (M)
borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ann-Katrin Åslund (L)
E-post: annkatrin.aslund@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-12-11 -- 2019-03-31
Jan Valeskog (S)
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Gunilla Roxby Cromvall (V)
Telefon: 08-737 3992
Mobil: 070-737 39 92
E-post: gunilla.roxby-cromvall@politik.sll.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-09-07 -- 2019-03-31
Dennis Wedin (M)
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-10-19 -- 2019-03-31
Lotta Edholm (L)
skolborgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: lotta.edholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-09-28 -- 2019-03-31
Helene Glant (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lukas Forslund (C)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-04-01 -- 2019-03-31
Sofia Modigh (KD)
Mobil: 076 627 67 60
E-post: sofia.modigh@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-04-01 -- 2019-03-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-12-11 -- 2019-03-31
Stefan Hansson (S)
Biträdande Finansborgarråd
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-50829000
E-post: stefan.l.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-04-01 -- 2019-03-31
Alexander Mood (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-04-01 -- 2019-03-31
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Gruppledare
E-post: sissela.nordling.blanco@stockholm.se
Visa alla uppdrag