Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Sofia Arkelsten (M)
E-post: sofia.arkelsten@riksdagen.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Isabel Smedberg Palmqvist (L)
jurist, kommunfullm
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Karin Olofsson (MP)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Eva-Louise Erlandsson Slorach (S)
banktjänsteman, kommunfullm:s ordf
Stadshuset
105 35
Stockholm
Telefon: 08-508 29 264
Mobil: 076-12 29 264
E-post: evalouise.erlandsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Måns Lönnroth (S)
E-post: m.lonnroth@telia.com
Visa alla uppdrag