Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Rodrigo Arce Oliver (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0709188610
E-post: rodrigo.arce@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Rodrigo Arce Oliver
Katarina Luhr (MP)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Katarina Luhr
Cecilia Brinck (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Brinck
Birgitta Rydell (L)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Sakkunnig
Mobil: 070-975 90 59
E-post: birgitta@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag för Birgitta Rydell