Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Cecilia Brinck (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Birgitta Rydell (L)
Sakkunnig
Mobil: 070-975 90 59
E-post: birgitta@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Rodrigo Arce Oliver (V)
Mobil: 0709188610
E-post: rodrigo.arce@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag