Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Olle Burell (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
S-kansliet Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: olle.burell@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Olle Burell
Deniz Butros (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: deniz.butros@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Deniz Butros
Maria Antonsson (MP)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0761210451
E-post: maria.antonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Antonsson
Cecilia Brinck (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Brinck
Ulla Hamilton (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
förtroendevald
E-post: ulla.hamilton@friskola.se
Visa alla uppdrag för Ulla Hamilton