Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lars Strömgren (MP)
Ombud
2023-01-01 — 2026-12-31
trafikborgarråd
E-post: lars.stromgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Strömgren
Eva Ekmehag (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Eva Ekmehag