Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Daniel Helldén (MP)
Ombud
2019-01-01 — 2022-12-31
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Jörgen Gyllenblad (S)
Ersättare
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: jorgen.gyllenblad@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jörgen Gyllenblad