Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ombud
2019-01-01 -- 2022-12-31
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jörgen Gyllenblad (S)
E-post: jorgen.gyllenblad@gmail.com
Visa alla uppdrag