Familjebostäder Fastighetsnät, AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jonas Schneider (OPOL)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
VD
Telefon: 08-7372010
E-post: jonas.schneider@familjebostader.com
Visa alla uppdrag för Jonas Schneider
Karin Jacobsson (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Karin Jacobsson
Peter Lilja (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
IT- och Digitaliseringschef
Telefon: 08-7372070
E-post: peter.lilja@familjebostader.com
Visa alla uppdrag för Peter Lilja
Håkan Siggelin (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: 08-7372085
E-post: hakan.siggelin@familjebostader.com
Visa alla uppdrag för Håkan Siggelin
Joakim Lundberg (OPOL)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Joakim Lundberg
Lola Bodin (V)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lola.bodin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lola Bodin
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg