Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholmshem Fastighetsnät, AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholmshem Fastighetsnät, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-04-20 -- 2023-03-31
Olle Torefeldt (OPOL)
vVD/Chef Utveckling & Marknad
E-post: olle.torefeldt@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-04-20 -- 2023-03-31
Svante Larsson (OPOL)
Telefon: 08-508 39 131
E-post: svante.larsson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2020-04-20 -- 2023-03-31
Allan Hansson (OPOL)
E-post: allan.hansson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sven Lindeberg (L)
E-post: sven.lindeberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Amanj Mala-Ali (S)
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag