Stockholmshem Fastighetsnät, AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Olle Torefeldt (OPOL)
Ordförande
2020-04-20 — 2023-03-31
vVD/Chef Utveckling & Marknad
E-post: olle.torefeldt@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag för Olle Torefeldt
Vakant (OPOL)
Ledamot
2022-11-28 — 2023-03-31
Allan Hansson (OPOL)
Suppleant
2020-04-20 — 2023-03-31
E-post: allan.hansson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag för Allan Hansson
Sven Lindeberg (L)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: sven.lindeberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sven Lindeberg
Amanj Mala-Ali (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali