Gå till

Bolagsstyrelser

S:t Erik Livförsäkring AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till S:t Erik Livförsäkring AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-03-31 -- 2019-03-31
Peter Kvarnhem (OPOL)
E-post: peter.kvarnhem@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Björn Nilsson (OPOL)
Direktör
E-post: bjorn.c.nilsson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Svante Larsson (OPOL)
Telefon: 08-508 39 131
E-post: svante.larsson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-05-22 -- 2019-03-31
Oscar Fex (OPOL)
Ekonomichef
Telefon: 08-50836104
E-post: oscar.fex@micasa.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-03-31 -- 2019-03-31
Sofie Nilvall (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-05-07 -- 2019-03-31
Malin Warpare (OPOL)
Avdelningschef Verksamhetsutveckling
E-post: malin.warpare@svoa.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bengt Lagerstedt (M)
E-post: bengt.lagerstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag