S:t Erik Livförsäkring AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Peter Kvarnhem (OPOL)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: peter.kvarnhem@stadshusab.se
Visa alla uppdrag för Peter Kvarnhem
Björn Nilsson (OPOL)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Direktör
E-post: bjorn.c.nilsson@telia.com
Visa alla uppdrag för Björn Nilsson
Svante Larsson (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 39 131
E-post: svante.larsson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag för Svante Larsson
Oscar Fex (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Ekonomichef
Telefon: 08-50836104
E-post: oscar.fex@micasa.se
Visa alla uppdrag för Oscar Fex
Sofie Nilvall (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Sofie Nilvall
Malin Warpare (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Avdelningschef Verksamhetsutveckling
E-post: malin.warpare@svoa.se
Visa alla uppdrag för Malin Warpare
Jan Larsén (M)
Lekmannarevisor
2021-10-04 — 2023-03-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén
Maria Löfgren (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: maria.lofgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Löfgren