Gå till

Bolagsstyrelser

S:t Erik Livförsäkring AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till S:t Erik Livförsäkring AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Peter Kvarnhem (OPOL)
E-post: peter.kvarnhem@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Björn Nilsson (OPOL)
Direktör
E-post: bjorn.c.nilsson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Svante Larsson (OPOL)
Telefon: 08-508 39 131
E-post: svante.larsson@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Oscar Fex (OPOL)
Ekonomichef
Telefon: 08-50836104
E-post: oscar.fex@micasa.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sofie Nilvall (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Malin Warpare (OPOL)
Avdelningschef Verksamhetsutveckling
E-post: malin.warpare@svoa.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Elias Granqvist (M)
jur.kand., fastighetsjurist
Mobil: 070-730 52 73
E-post: elias.granqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Maria Löfgren (S)
E-post: maria.lofgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag