Äldrenämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Erik Slottner (KD)
Ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Erik Slottner
Mirja Räihä (S)
Vice ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mirja Räihä
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
socionom, kommunfullm
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Yvonne Fernell-Ingelström
Anette Hellström (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Hellström
Georg Lagerberg (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070-978 41 84
E-post: georg.lagerberg@mprt.se
Visa alla uppdrag för Georg Lagerberg
Abit Dundar (L)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
socionom
Mobil: 076-129 07 14
E-post: abit.dundar@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Abit Dundar
Ulla Wihlman (MP)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
MSc, PhD
E-post: ulla.wihlman@mp.se
Visa alla uppdrag för Ulla Wihlman
Christina Linderholm (C)
Ledamot
2021-05-03 — 2021-12-31
Mobil: 070-723 11 01
E-post: chlinderholm@gmail.com
Visa alla uppdrag för Christina Linderholm
Felix Finnveden (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: F.Finnveden@outlook.com
Visa alla uppdrag för Felix Finnveden
Lisa Ahlstrand (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: Lisa.ahlstrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lisa Ahlstrand
Robert Mjörnberg (V)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: robert.mjornberg@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Robert Mjörnberg
Inger Gretzer Qvick (V)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
läkare
E-post: igretzer@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Inger Gretzer Qvick
Leif Söderström (SD)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 072 857 48 74
E-post: leif.soderstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Leif Söderström
Christina Huss (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: annachristina.huss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Christina Huss
Inger Akalla (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
fd rektor
E-post: inger@akalla.nu
Visa alla uppdrag för Inger Akalla
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 583 39 39
E-post: crabolj@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lisbeth Crabo Ljungman
Truls Ljungström (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 331 32 23
E-post: truls.ljungstrom@dbgy.se
Visa alla uppdrag för Truls Ljungström
Daisy Johansson (L)
Ersättare
2021-09-06 — 2021-12-31
Jurist
E-post: Johanssons2012@gmail.com
Visa alla uppdrag för Daisy Johansson
Anna Kers Hagberg (MP)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Anna Kers Hagberg
Anna Simon-Karlsson (C)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: anna.simon-karlsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Anna Simon-Karlsson
Bengt-Olov Tengmark (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: dr.bot@telia.com
Visa alla uppdrag för Bengt-Olov Tengmark
Emelie Stark (S)
Ersättare
2021-09-06 — 2021-12-31
E-post: emelie.rohan.stark@gmail.com
Visa alla uppdrag för Emelie Stark
Vakant (S)
Ersättare
2021-10-04 — 2021-12-31
Elisabeth Persson Grip (V)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Elisabeth Persson Grip
Hanna Egeltoft (V)
Ersättare
2021-02-01 — 2021-12-31
Ledamot
E-post: hanna.egeltoft@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Hanna Egeltoft
Göran Ek (SD)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: goran.ek@sd.se
Visa alla uppdrag för Göran Ek