Äldrenämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Äldrenämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Erik Slottner (KD)
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mirja Räihä (S)
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
socionom, kommunfullm
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anette Hellström (M)
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Georg Lagerberg (M)
Mobil: 070-978 41 84
E-post: georg.lagerberg@mprt.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Abit Dundar (L)
socionom
Mobil: 076-129 07 14
E-post: abit.dundar@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ulla Wihlman (MP)
MSc, PhD
E-post: ulla.wihlman@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-04-12 -- 2021-12-31
Vakant (C)

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Felix Finnveden (S)
E-post: F.Finnveden@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lisa Ahlstrand (S)
E-post: Lisa.ahlstrand@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Robert Mjörnberg (V)
E-post: robert.mjornberg@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Inger Gretzer Qvick (V)
läkare
E-post: igretzer@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Leif Söderström (SD)
Mobil: 072 857 48 74
E-post: leif.soderstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christina Huss (M)
E-post: annachristina.huss@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Inger Akalla (M)
fd rektor
E-post: inger@akalla.nu
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Mobil: 070 583 39 39
E-post: crabolj@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Truls Ljungström (M)
Mobil: 070 331 32 23
E-post: truls.ljungstrom@dbgy.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Paulina Draganja (L)
Telefon: 0763498043
E-post: paulina.draganja@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anna Kers Hagberg (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anna Simon-Karlsson (C)
E-post: anna.simon-karlsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bengt-Olov Tengmark (S)
E-post: dr.bot@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Melisa Guner (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-04-12 -- 2021-12-31
Vakant (S)

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Elisabeth Persson Grip (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-02-01 -- 2021-12-31
Hanna Egeltoft (V)
Ledamot
E-post: hanna.egeltoft@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Göran Ek (SD)
E-post: goran.ek@sd.se
Visa alla uppdrag