Äldrenämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Äldrenämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Erik Slottner (KD)
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mirja Räihä (S)
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
socionom, kommunfullm
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Anette Hellström (M)
E-post: anetteprojekt@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Georg Lagerberg (M)
Mobil: 070-978 41 84
E-post: georg.lagerberg@mprt.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Abit Dundar (L)
socionom
Mobil: 076-129 07 14
E-post: abit.dundar@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Nila Vikhe Patil (MP)
Civilekonom
E-post: nila.vikhe.patil@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Kristin Jacobsson (C)
Politiskt sakkunnig
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Claes Elmgren (S)
E-post: claes.elmgren@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lisa Gustafsson (S)
E-post: lisa.marie.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Robert Mjörnberg (V)
E-post: robert.mjornberg@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Kerstin Thelander (V)
socionom
E-post: thelander.kerstin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Leif Söderström (SD)
Mobil: 072 857 48 74
E-post: leif.soderstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Christina Huss (M)
E-post: christina.huss@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Inger Akalla (M)
fd rektor
E-post: inger@akalla.nu
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Mobil: 070 583 39 39
E-post: crabolj@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-03-18 -- 2019-12-31
Truls Ljungström (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Paulina Draganja (L)
Telefon: 0763498043
E-post: paulina.draganja@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ulla Wihlman (MP)
MSc, PhD
E-post: ulla.wihlman.mp@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Anna Simon-Karlsson (C)
E-post: anna.simon-karlsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Felix Finnveden (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Melisa Guner (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-28 -- 2019-12-31
Bengt-Olov Tengmark (S)
E-post: dr.bot@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Elisabeth Persson Grip (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Inger Gretzer Qvick (V)
läkare
E-post: igretzer@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Björn Larsson (--)
Visa alla uppdrag