Storstockholms brandförsvar

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Storstockholms brandförsvar

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-11-02 -- 2018-12-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Inga pappersutskick
-
-
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-04-25 -- 2018-12-31
Ole-Jörgen Persson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 0738-404065
Mobil: 0738-404065
E-post: olejorgen.persson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2016-03-21 -- 2018-12-31
Rasmus Jonlund (L)
kommunikationschef
E-post: rasmus.jonlund@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-01-26 -- 2018-12-31
Mats Berglund (MP)
historiker, kommunfullm:s 2e vice ordförande
E-post: mats.berglund@stockholm.se
Visa alla uppdrag