Storstockholms brandförsvar

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Clara Lindblom (V)
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Torbjörn Erbe (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag för Torbjörn Erbe
Ingela Edlund (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: Sosseingela@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ingela Edlund
Elin Hjelmestam (L)
Ersättare
2023-03-06 — 2026-12-31
E-post: elin@hjelmestam.se
Visa alla uppdrag för Elin Hjelmestam