Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Sandberg (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: stefan.sandberg@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag för Stefan Sandberg
Åsa Steen (OPOL)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Åsa Steen
Mia Sydow Mölleby (V)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: mia.sydow.molleby@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mia Sydow Mölleby
Carsten Friberg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0730920244
E-post: carsten.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carsten Friberg