Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-16

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anna König Jerlmyr (M)
Ordförande
2018-10-15 — 2022-10-16
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag för Anna König Jerlmyr
Karin Wanngård (S)
Vice ordförande
2018-10-24 — 2022-10-16
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Joakim Larsson (M)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-16
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Joakim Larsson
Jan Jönsson (L)
Ledamot
2020-02-05 — 2022-10-16
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Daniel Helldén (MP)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-16
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Jan Valeskog (S)
Ledamot
2019-11-13 — 2022-10-16
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Clara Lindblom (V)
Ledamot
2022-02-09 — 2022-10-16
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Björn Ljung (L)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-16
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag för Björn Ljung
Mariana Moreira Duarte (MP)
Ersättare
2019-02-06 — 2022-10-16
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mariana Moreira Duarte
Karin Ernlund (C)
Ersättare
2020-01-15 — 2022-10-16
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Erik Slottner (KD)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-16
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Erik Slottner
Emilia Bjuggren (S)
Ersättare
2021-01-20 — 2022-10-16
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Kadir Kasirga (S)
Ersättare
2020-03-04 — 2022-10-16
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kadir Kasirga
Sara Stenudd (V)
Ersättare
2020-09-02 — 2022-10-16
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sara Stenudd