Exploateringsnämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Exploateringsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Annika Elmlund (M)
Telefon: 070-7392131
Mobil: 070-7392131
E-post: annika.elmlund@seb.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bo Sundin (M)
ingenjör
Mobil: 070-778 49 70
E-post: bo.sundin@one.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Arne Fredholm (M)
Mobil: 073 389 00 45
E-post: arne.fredholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Peter Backlund (L)
lärare
Mobil: 070-322 44 14
E-post: peter.backlund@botkyrka.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Hampus Rubaszkin (MP)
Mobil: 073-617 33 89
E-post: hampus.rubaszkin@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Susanne Wicklund (C)
E-post: susanne.wicklund@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Göransson (S)
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Maria-Elsa Salvo (S)
E-post: melsa.salvo@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jonathan Metzger (V)
E-post: buckcaine@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christina Wallmark (SD)
Politiker
E-post: christina.wallmark@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Niklas Sandstedt (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mikael Valdorson (M)
Mobil: 070-520 04 15
E-post: mikael.valdorson@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bo Fellström (M)
Egen företagare
E-post: bo.fellstrom@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Fredrik Sand (M)
E-post: fs.staden@hinterscape.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Joakim Rönnbäck (L)
E-post: joakim.ronnback@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ylva M Larsson (MP)
Arkitekt
Mobil: 070-657 66 44
E-post: ylva.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Torsten Lindström (KD)
E-post: torstenlm@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Stefan Hell Fröding (S)
E-post: stefan.hell.froding@me.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ida Mohlander (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Andreas Lind (S)
E-post: andreas.lind@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Susanne Urban (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Catharina Gabrielsson (V)
E-post: catarina.gabrielsson@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Edin (SD)
E-post: anders.edin@stockholm.se
Visa alla uppdrag