Familjebostäder, AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Clara Lindblom (V)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Per Rosencrantz (M)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: per.rosencrantz@gmail.com
Visa alla uppdrag för Per Rosencrantz
Ingela Edlund (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: Sosseingela@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ingela Edlund
Magnus Grönlund (S)
Ledamot
2024-02-19 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Magnus Grönlund
Shadi Larsson (MP)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: shadilarsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Shadi Larsson
Merit Frost Lindberg (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: merit.lindberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Merit Frost Lindberg
Lena Kling (L)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lenakling1234@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lena Kling
Margareta Stavling (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Stavling
Robin Vamos Fecher (S)
Suppleant
2024-02-19 — 2027-03-31
E-post: Robin.vamos@gmail.com
Visa alla uppdrag för Robin Vamos Fecher
Mia Andersson Wikholm (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Mia Andersson Wikholm
Rashid Mohammed (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Rashid Mohammed
Sara Lundberg (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Projektledare
E-post: sara.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sara Lundberg
Helena Schmidt (C)
Suppleant
2023-12-11 — 2027-03-31
Telefon: 0705237064
Visa alla uppdrag för Helena Schmidt
Michael Ekenstedt (KD)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: michael.ekenstedt@telia.com
Visa alla uppdrag för Michael Ekenstedt
Lola Bodin (V)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lola.bodin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lola Bodin
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg