Gå till

Bolagsstyrelser

Familjebostäder, AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Familjebostäder, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Dennis Wedin (M)
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-03-23 -- 2023-03-31
Ingela Edlund (S)
Telefon: 087914218
E-post: Sosseingela@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ida Karlbom (M)
Mobil: 0739-88 22 40
E-post: ida.karlbom@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lena Kling (L)
E-post: lkling@spray.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Shadi Larsson (MP)
E-post: shadilarsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Thomas Högberg (S)
E-post: thompa.hogberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Rashid Mohammed (V)
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se, rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Erik Persson (M)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Saqib Shabbir (MP)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Hamid Ershad Sarabi (C)
E-post: hamid.ershad@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ewa Samuelsson (KD)
E-post: ewasamuelsson04@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2020-03-02 -- 2023-03-31
Inger Lagerman (S)
Mobil: 0735457047
E-post: lagerman.inger7@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-08 -- 2023-03-31
Pontus Olsson (S)
E-post: pontus.olsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Yasmine Carlsson (V)
E-post: yasminecarlsson3@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lars Riddervik (M)
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag