Gå till

Bolagsstyrelser

Familjebostäder, AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Familjebostäder, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Christina Elffors Sjödin (M)
rektor, kommunfullm
Mobil: 070-454 76 26
E-post: christina.elfforssjodin@moderaterna.se, sjotuna1@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Ann-Margarethe Livh (V)
Borgarråd, kommunfullm
Telefon: 508 29 000
E-post: ann-margarethe.livh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Mikael Lind (M)
E-post: mikaellind90@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ray Zegarra (MP)
E-post: rayzegarrapolitik@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ewa Samuelsson (KD)
gruppledare, kommunfullm
E-post: ewasamuelsson04@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-12-12 -- 2019-03-31
Arvid Vikman (S)
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se, arvidvikman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-11-06 -- 2019-03-31
Åsa Odin Ekman (S)
E-post: odinekman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Peter Lundberg (M)
E-post: peter.lundberg.66@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Marcus Hartmann (M)
E-post: marcus.hartmann@moderat.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-02-13 -- 2019-03-31
Hanna Gerdes (L)
E-post: hanna.gerdes@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-06-12 -- 2019-03-31
Daniel Gustafsson (MP)
Mobil: 076-7707315
E-post: d.gustafsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Thomas Högberg (S)
E-post: thompa.hogberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Jenny Storm Gillberg (S)
E-post: jenny.storm@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars-Erik Backman (V)
Mobil: 073-843 16 50
E-post: larseb@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2016-09-05 -- 2019-03-31
Katarzyna Konkol (Fi)
E-post: katarzyna.konkol@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars Riddervik (M)
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag