Stockholm Exergi Holding AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Petra Engman (S)
Ledamot
2020-04-20 — 2023-03-31
Mobil: 0704155189
E-post: petra_engman@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Petra Engman
Rikard Warlenius (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0739909900
E-post: rikard.warlenius@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rikard Warlenius
Alexandra Grimfors (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: alexandra.ostback.moderat@gmail.com
Visa alla uppdrag för Alexandra Grimfors
Fredrik Adolfsson (C)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: fred.adolfsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Adolfsson