Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholm Exergi Holding AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholm Exergi Holding AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Alexandra Grimfors (M)
E-post: alexandra.ostback.moderat@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Fredrik Adolfsson (C)
E-post: fred.adolfsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ingela Lindh (S)
E-post: ingelalindh@live.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Rikard Warlenius (V)
Mobil: 0739909900
E-post: rikard.warlenius@gmail.com
Visa alla uppdrag