Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholm Exergi Holding AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholm Exergi Holding AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2018-03-19 -- 2019-03-31
Johan Ekwall (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-03-19 -- 2019-03-31
Alexandra Grimfors (M)
E-post: alexandra.ostback.moderat@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Vivianne Gunnarsson (MP)
Mobil: 070-352 03 55
E-post: vivianne.gunnarsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Göran Långsved (S)
Mobil: 073-9179778
Visa alla uppdrag

Revisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Vakant (OPOL)

Revisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Vakant (OPOL)