Idrottsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Idrottsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2019-12-31
Johan Fälldin (C)
E-post: johan.falldin@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Tobias Johansson (V)
Livsmedelsinspektör och kommunalpolitiker
E-post: tobias.pa.johansson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Bo Sundin (M)
ingenjör
Mobil: 070-778 49 70
E-post: bo.sundin@one.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Hugo Laigar (M)
E-post: hugo.laigar@stockholm.se, hugo.laigar@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Daniele Fava (L)
Gymnasielärare
Mobil: 073-623 48 51
E-post: daniel.fava@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-03-18 -- 2019-12-31
Minna Thullberg (MP)
E-post: minna.thullberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Nike Örbrink (KD)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Alexander Ojanne (S)
Ombudsman
Mobil: 0702994142
E-post: alexander.lindholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Suhur Salahyusuf (S)
E-post: suhur.salahyusuf@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ulla Sjöbergh (S)
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-09-30 -- 2019-12-31
Vakant (V)

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mikael Sundin (M)
E-post: permikaelsundin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Karin Franck (M)
E-post: karin.m.franck@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Billy Östh (M)
politisk sekreterare, kommunfullm
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Camilla Bergman (L)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mikaela Kotschack Thurn (MP)
E-post: mikaela.kotschack@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Elin Larsson (C)
E-post: elin.j.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Hanna Nahman (S)
E-post: nahmanhanna@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Sandra Zuniga Michel (S)
E-post: sandra.zunigamichel@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Moissis Nikolaidis (S)
Mobil: 0708171843
E-post: nikolaidis.moissis@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-28 -- 2019-12-31
Lina Hultman (V)
E-post: hultmanlina@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-09-30 -- 2019-12-31
Vakant (V)