Idrottsnämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Ernlund (C)
Ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Hassan Jama (V)
Vice ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
Telefon: Förhandlare
E-post: hassan.jama@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Hassan Jama
Bo Sundin (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
ingenjör
Mobil: 070-778 49 70
E-post: bo.sundin@one.se
Visa alla uppdrag för Bo Sundin
Mikael Sundin (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: permikaelsundin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mikael Sundin
Hanna Wistrand (L)
Ledamot
2021-09-06 — 2021-12-31
E-post: johanna.wistrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Hanna Wistrand
Minna Thullberg (MP)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: minna.thullberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Minna Thullberg
Destiny Zandi Näslund (KD)
Ledamot
2021-04-01 — 2021-12-31
Mobil: 0760-297930
E-post: destiny.naslund@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Destiny Zandi Näslund
Alexander Ojanne (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Ombudsman
Mobil: 0702994142
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Ojanne
Suhur Salahyusuf (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: suhur.salahyusuf@gmail.com
Visa alla uppdrag för Suhur Salahyusuf
Ulla Sjöbergh (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla Sjöbergh
Tobias Johansson (V)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Livsmedelsinspektör och kommunalpolitiker
E-post: tobias.pa.johansson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Tobias Johansson
Karin Franck (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: karin.m.franck@gmail.com
Visa alla uppdrag för Karin Franck
Billy Östh (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
politisk sekreterare, kommunfullm
Visa alla uppdrag för Billy Östh
Camilla Hane (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Konsult
E-post: camilla.hane@gmail.com
Visa alla uppdrag för Camilla Hane
Camilla Bergman (L)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: cbergman.liberalerna@gmail.com
Visa alla uppdrag för Camilla Bergman
Joel Forsberg (MP)
Ersättare
2021-05-31 — 2021-12-31
E-post: joel.forsberg@mp.se
Visa alla uppdrag för Joel Forsberg
Hamid Ershad Sarabi (C)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: hamid.ershad@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Hamid Ershad Sarabi
Nahman Nahman (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: nahmanhanna@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Nahman Nahman
Sandra Zuniga Michel (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: sandra.zunigamichel@gmail.com
Visa alla uppdrag för Sandra Zuniga Michel
Moissis Nikolaidis (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0708171843
E-post: nikolaidis.moissis@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Moissis Nikolaidis
Lisa Söderblom Arce (V)
Ersättare
2021-02-01 — 2021-12-31
E-post: lisa.soderblom.arce@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Lisa Söderblom Arce
Lina Lindfors (V)
Ersättare
2021-03-22 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Lina Lindfors