Idrottsnämnden

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Idrottsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Bo Sundin (M)
ingenjör
Mobil: 070-778 49 70
E-post: bo.sundin@one.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Alexander Lindholm (S)
Ombudsman
Mobil: 0702994142
E-post: alexander.lindholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Sophia Granswed Baat (M)
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com, info@sophiagranswed.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Billy Östh (M)
politisk sekreterare, kommunfullm
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Daniele Fava (L)
Gymnasielärare
Mobil: 073-623 48 51
E-post: daniel.fava@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anders Lindell (MP)
Gruppledare idrottsnämnden
Mobil: 073-700 96 67
E-post: anders.s.lindell@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mariana Moreira Duarte (MP)
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mikael Valier (KD)
E-post: mikael.valier@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Joseph Zamani (S)
E-post: joseph.zamani@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jenny Schöldin (S)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mehdi Oguzsoy (V)
sjuksköterska, kommunfullm
Telefon: 08-517 724 34
Mobil: 0768-82 13 34
E-post: mehdi.oguzsoy@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Andreas Berglöf (M)
E-post: andreas_berglof@yahoo.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Birgitta Persson (M)
E-post: birgitta.persson@bivision.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Olof Peterson (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Richard Bengtsson (L)
E-post: richard.bengtsson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Andrea Irving (MP)
Kommunikatör
E-post: andrea@andreairving.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-11-05 -- 2018-12-31
Vakant (MP)

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mathias Mellgren Helge (C)
E-post: mathias@mellgren.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Zekiye Güler Thompson (S)
Barnskötare/Förhandlingsansvarig Kommunal
Telefon: 0761205035
Mobil: 0736601215
E-post: zekiye.guler@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Johan Kovaniemi (S)
E-post: johan.kovaniemi@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ingela Edlund (S)
Telefon: 087914218
E-post: Sosseingela@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-11-05 -- 2018-12-31
Vakant (V)