Idrottsnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Maria-Elsa Salvo (S)
Ordförande
2024-02-01 — 2024-12-31
Heltidsarvoderad
E-post: maria-elsa.salvo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria-Elsa Salvo
Mikael Peterson (C)
Vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: mikael.peterson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mikael Peterson
Anders Öhrling (S)
Ledamot
2024-02-19 — 2024-12-31
E-post: andeers59@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Öhrling
Petra Larsson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: petra.axelia@gmail.com
Visa alla uppdrag för Petra Larsson
Hassan Jama (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Telefon: Förhandlare
E-post: hassan.jama@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Hassan Jama
Ann Karlsson (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: ann.vansterpartiet@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ann Karlsson
Marie-Helena Fjällås (MP)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: mariehelena.fjallas@gmail.com
Visa alla uppdrag för Marie-Helena Fjällås
Anna Cederschiöld (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Cederschiöld
Mikael Sundin (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: permikaelsundin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mikael Sundin
Leif Söderström (SD)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: leif.soderstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Leif Söderström
Hanna Wistrand (L)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: johanna.wistrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Hanna Wistrand
Onur Esinsel (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Telefon: 0725233160
Visa alla uppdrag för Onur Esinsel
Lotten Hammar (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: lotten.hammar@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lotten Hammar
Rami El Hallak (S)
Ersättare
2024-02-19 — 2024-12-31
E-post: ramielhallak12@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Rami El Hallak
Niki Konomi (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: niki.konomi@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Niki Konomi
Lisa Söderblom Arce (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: lisasoderblomarce@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lisa Söderblom Arce
Lisa Carlbom (MP)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070 731 73 48
E-post: lisa.carlbom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lisa Carlbom
Christoffer Hökmark (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Christoffer Hökmark
Peter Strandberg (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: petersstrandberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Peter Strandberg
Roine Löfgren (SD)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: roine.lofgren@sd.se
Visa alla uppdrag för Roine Löfgren
Christoffer Heimbrand (L)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Jurist
E-post: christoffer.heimbrand@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Christoffer Heimbrand
Hamid Ershad Sarabi (C)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: Politikmedhamid@gmail.com
Visa alla uppdrag för Hamid Ershad Sarabi