Gå till

Bolagsstyrelser

IT-BO i Stockholm AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till IT-BO i Stockholm AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Pelle Björklund (OPOL)
Verkst direktör
Telefon: 08-508 370 00
Mobil: 076-123 70 10
E-post: pelle.bjorklund@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Liselott Tjernlund (OPOL)
Telefon: 08-508 37 209
E-post: liselotte.tjernlund@svenskabostader.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Magnus Kendel (M)
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag