Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-10-04 -- 2018-12-31
Martin Hansson (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Naémi Karlsson (M)
chefssekreterare
Telefon: 010-121 85 12
Mobil: 070-371 53 40
E-post: naemi.karlsson@metria.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-12-05 -- 2018-12-31
Vakant (M)

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ewa-Marie Ås (KD)
Mobil: 070-7429599
E-post: ewa-marie.as@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Rana Carlstedt (S)
Sjuksköterska
Telefon: 076-122 92 81
E-post: rana.carlstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-12-02 -- 2018-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-02-21 -- 2018-12-31
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Gruppledare
Telefon: 08 508 291 65
Mobil: 0761229165
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-12-14 -- 2018-12-31
Gudrun Hofsten (Fi)
E-post: gudrun.hofsten@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Nils Duwähl (OPOL)
Tg-konsult
Mobil: 0739-81 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Britt Marie Färm (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-09-20 -- 2018-12-31
Joakim Hagelin Adeby (OPOL)
E-post: joakim@stockholmsdf.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lena Huss (OPOL)
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lillemor Högselius (OPOL)
Mobil: 070-244 18 10
E-post: lillemorhogselius@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Håkan Jarmar (OPOL)
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lars Persson (OPOL)
E-post: lassep47@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2016-10-19 -- 2018-12-31
Anna Quarnström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Amir Amirriazi (OPOL)
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Viviann Emanuelsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Jan Delvert (OPOL)
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-05-31 -- 2018-12-31
Stefan Fagerström (OPOL)
Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
Visa alla uppdrag