Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-01-14 -- 2018-12-31
Erik Malm (MP)
Mobil: 076-12 29 645
E-post: erik.malm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Rana Carlstedt (S)
Sjuksköterska
Telefon: 076-122 92 81
E-post: rana.carlstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-12-02 -- 2018-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-10-05 -- 2018-12-31
Sven Arnehed (V)
Ombudsman
Mobil: 070-7691824
E-post: sven.arnehed@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-12-14 -- 2018-12-31
Gudrun Hofsten (Fi)
E-post: gudrun.hofsten@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Naémi Karlsson (M)
chefssekreterare
Telefon: 010-121 85 12
Mobil: 070-371 53 40
E-post: naemi.karlsson@metria.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ole-Jörgen Persson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-786 40 01
Mobil: 072-512 39 36
E-post: olejorgen.persson@moderat.se, ole-jorgen.persson@riksdagen.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ewa-Marie Ås (KD)
Mobil: 070-7429599
E-post: ewa-marie.as@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Nils Duwähl (OPOL)
Tg-konsult
Mobil: 0739-81 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Britt Marie Färm (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lena Huss (OPOL)
E-post: lenahuss@spray.se, lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lillemor Högselius (OPOL)
Mobil: 070-244 18 10
E-post: lillemorhogselius@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Håkan Jarmar (OPOL)
E-post: hakan.jarmar@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lars Persson (OPOL)
E-post: lassep47@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2016-10-19 -- 2018-12-31
Anna Quarnström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-03-22 -- 2018-12-31
Vakant (OPOL)

Ersättare-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ola Lundström (OPOL)
Mobil: 076-30 72 405 (sms)
E-post: ola.lundstrom@sdrf.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Amir Amirriazi (OPOL)
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Viviann Emanuelsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Jan Delvert (OPOL)
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag