Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperiodstart 2011-01-01)
Arvid Vikman Rindevall (S)
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman Rindevall
Jan Delvert (OPOL)
Vice ordförande
2023-02-06 — 2026-12-31
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag för Jan Delvert
Karin Jordås (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Ledarskapskonsult
Mobil: 0765263586
E-post: karin@jordas.se
Visa alla uppdrag för Karin Jordås
Björn Häll Kellerman (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: bjorn.hall.kellerman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Björn Häll Kellerman
Emil Rissve (MP)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: emil.rissve@gmail.com
Visa alla uppdrag för Emil Rissve
Birgitta Thulin (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 0709-999403
E-post: gittanthulin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Birgitta Thulin
Ann Hultmark Fridner (L)
Ledamot
2024-05-15 — 2026-12-31
E-post: ann.hultmark.fridner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ann Hultmark Fridner
Leni Philip (C)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Leni Philip
Carina Franke (KD)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: carina.franke6464@gmail.com
Visa alla uppdrag för Carina Franke
Nils Duwähl (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
Tg-konsult
Mobil: 0739-81 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Visa alla uppdrag för Nils Duwähl
Rickard Friberg (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: ric.friberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rickard Friberg
Kaj Nordquist (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
ombudsman, kommunfullm
E-post: kaj.nordquist@telia.com
Visa alla uppdrag för Kaj Nordquist
Anna Quarnström (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Anna Quarnström
Henrik Sundqvist (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Henrik Sundqvist
Stefan Fagerström (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Fagerström
Anna Therese Winblad (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: atw@trewi.se
Visa alla uppdrag för Anna Therese Winblad
Amir Amirriazi (OPOL)
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag för Amir Amirriazi
Håkan Thomsson (OPOL)
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Håkan Thomsson
Micaela Kedhammar (OPOL)
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: kedhammar@gmail.com
Visa alla uppdrag för Micaela Kedhammar
Robin Slätt (OPOL)
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Robin Slätt