Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Martin Hansson (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-16 -- 2022-12-31
Birgitta Thulin (M)
Mobil: 0709-999403
E-post: gittanthulin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Eva Hasselblad (L)
E-post: eva@hblad.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-16 -- 2022-12-31
Thomas Wihlman (C)
M.Sc, Ph.D, Kulturjournalist
E-post: thomas.wihlman@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ewa-Marie Ås (KD)
Mobil: 070-7429599
E-post: ewa-marie.as@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-16 -- 2022-12-31
Lena Josefsson (S)
Mobil: 070-965 51 20
E-post: lena@framtradande.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Robert Mjörnberg (V)
E-post: robert.mjornberg@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Nils Duwähl (OPOL)
Tg-konsult
Mobil: 0739-81 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lena Huss (OPOL)
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Håkan Jarmar (OPOL)
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Viviann Emanuelsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Anna Quarnström (OPOL)
E-post: anna.quarnstrom@hrfstockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Joakim Hagelin Adeby (OPOL)
E-post: joakim@stockholmsdf.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-04-21 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)

Ledamot-Org
2021-04-21 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Amir Amirriazi (OPOL)
Mobil: 070-424 02 29
E-post: amirriazi@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jan Delvert (OPOL)
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Stefan Fagerström (OPOL)
Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-06-05 -- 2022-12-31
Kaj Nordquist (OPOL)
ombudsman, kommunfullm
E-post: kaj.nordquist@telia.com
Visa alla uppdrag