Hemmahamnen Kontor AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jonas Schneider (OPOL)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
VD
Telefon: 08-7372010
E-post: jonas.schneider@familjebostader.com
Visa alla uppdrag för Jonas Schneider
Håkan Siggelin (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-7372085
E-post: hakan.siggelin@familjebostader.com
Visa alla uppdrag för Håkan Siggelin
Karin Jacobsson (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Karin Jacobsson
Joakim Lundberg (OPOL)
Suppleant
2022-10-03 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Joakim Lundberg
Lars Riddervik (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm