Gå till

Bolagsstyrelser

Hemmahamnen Kontor AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Hemmahamnen Kontor AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-05-28 -- 2019-03-31
Jonas Schneider (OPOL)
vice VD
Telefon: 08-508 29 763
E-post: jonas.schneider@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-11-26 -- 2019-03-31
Håkan Siggelin (OPOL)
Telefon: 08-7372085
E-post: hakan.siggelin@familjebostader.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-03-20 -- 2019-03-31
Karin Jacobsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-11-26 -- 2019-03-31
Lars Nylund (OPOL)
Fastighetschef
Telefon: 08-737 20 09
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2016-09-05 -- 2019-03-31
Katarzyna Konkol (Fi)
E-post: katarzyna.konkol@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars Riddervik (M)
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag