Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholmsregionens Europakontor AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholmsregionens Europakontor AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Michael Santesson (MP)
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag