Stockholmsregionens Europakontor AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisor
2022-01-31 — 2023-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm