Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholmsregionens Europakontor AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholmsregionens Europakontor AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag