Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2022-10-17 - 2026-10-18

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ordförande
2022-10-17 — 2026-10-18
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: karin.wanngard@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Christofer Fjellner (M)
1:e vice ordförande
2022-10-17 — 2026-10-18
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-50829380
E-post: christofer.fjellner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christofer Fjellner
Clara Lindblom (V)
2:e vice ordförande
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Anders Österberg (S)
Ledamot
2022-10-17 — 2026-10-18
E-post: anders.osterberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anders Österberg
Maria-Elsa Salvo (S)
Ledamot
2024-02-01 — 2026-10-18
Heltidsarvoderad
E-post: maria-elsa.salvo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria-Elsa Salvo
Arvid Vikman Rindevall (S)
Ledamot
2022-10-17 — 2026-10-18
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman Rindevall
Torun Boucher (V)
Ledamot
2022-10-17 — 2026-10-18
Telefon: 08-508 29 121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Torun Boucher
Åsa Lindhagen (MP)
Ledamot
2022-10-17 — 2026-10-18
kommunfullm
E-post: asa.lindhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Åsa Lindhagen
Annika Friberg (M)
Ledamot
2022-10-17 — 2026-10-18
E-post: annika.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Annika Friberg
Jonas Nilsson (M)
Ledamot
2022-10-17 — 2026-10-18
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
Visa alla uppdrag för Jonas Nilsson
Gabriel Kroon (SD)
Ledamot
2022-10-17 — 2026-10-18
Gruppledare
Stadshuset
105 35
Stockholm
E-post: gabriel.kroon@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gabriel Kroon
Jan Jönsson (L)
Ledamot
2022-10-17 — 2026-10-18
Oppositionsborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Jonas Naddebo (C)
Ledamot
2023-04-24 — 2026-10-18
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Alexander Ojanne (S)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Ojanne
Emilia Bjuggren (S)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Jan Valeskog (S)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Catharina Piazzolla (S)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
Mobil: 0707331129
E-post: catharina.piazzolla@socialdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Catharina Piazzolla
Alexandra Mattsson (V)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexandra Mattsson
Rashid Mohammed (V)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
E-post: rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Rashid Mohammed
Martin Hansson (MP)
Ersättare
2022-12-19 — 2026-10-18
Intern gruppledare
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Martin Hansson
Johan Paccamonti (M)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
E-post: johan.paccamonti@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Paccamonti
Kristina Lutz (M)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
Mobil: 070 312 61 24
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Linnéa Vinge (SD)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
Vice gruppledare
E-post: linnea.vinge@sd.se
Visa alla uppdrag för Linnéa Vinge
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Ersättare
2022-10-17 — 2026-10-18
jurist, kommunfullm
E-post: Isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Kristin Jacobsson (C)
Ersättare
2023-04-24 — 2026-10-18
Säkerhets- och beredskapschef
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Kristin Jacobsson
Nike Örbrink (KD)
Ersättare
2022-11-07 — 2026-10-18
Gruppledare
E-post: nike.orbrink@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Nike Örbrink