Kulturnämnden

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Kulturnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Rasmus Jonlund (L)
kommunikationschef
E-post: rasmus.jonlund@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Sophia Granswed Baat (M)
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com, info@sophiagranswed.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kristina Lutz (M)
Mobil: 070-312 61 24
E-post: kristina.lutz@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Hanna Gerdes (L)
E-post: hanna.gerdes@folkpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-02-19 -- 2018-12-31
Marja Sandin-Wester (MP)
E-post: marja.sandin-wester@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Micke Seid (MP)
Mobil: 070-544 66 40
E-post: micke.seid@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Eleonore Eriksson (S)
E-post: eleonore.eriksson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ann Mari Engel (V)
fil dr
Mobil: 070-727 74 20
E-post: annmari.engel@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Henrik Lundberg (M)
Mobil: 076-213 89 60
E-post: henrik.moderat@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Hanna Werner (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Michael Erik Svensson (MP)
E-post: msvenssonmp@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Pelle Thörnberg (C)
Mobil: 0708-93 15 45
E-post: pelle@pellethornberg.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ulf Lönnberg (KD)
E-post: ulf.loennberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Inga Näslund (S)
Mobil: 070-6257794
E-post: inga@charlamov.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Fredrik Stiernstedt (S)
E-post: bakeryhills@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Emma Lindqvist (S)
personlig assistent, kommunfullm
Mobil: 070-362 86 87
E-post: emma.lindqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Heinz Spira (V)
E-post: heinzspira@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Sofia Lundin (Fi)
E-post: sofia.lundin@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag