Kulturnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Torun Boucher (V)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Telefon: 08-508 29 121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Torun Boucher
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
jurist, kommunfullm
E-post: Isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Alma Carlsson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: alma.carlsson@icloud.com
Visa alla uppdrag för Alma Carlsson
Curre Hansson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0768-265053
E-post: curre.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Curre Hansson
Esme Güler (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Folkrörelsenutvecklare
E-post: esme_guler@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Esme Güler
Ida Bengtzon (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: ida.bengt@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Ida Bengtzon
Marja Sandin-Wester (MP)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Marja Sandin-Wester
Kristina Lutz (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070 312 61 24
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Hanna Werner (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: hanna.werner@live.se
Visa alla uppdrag för Hanna Werner
Emelie Wassermann (SD)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: emelie.wassermann@sd.se
Visa alla uppdrag för Emelie Wassermann
Jonas Naddebo (C)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Kevin Wyn-Jones (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: wynjoneskevin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Kevin Wyn-Jones
Lotta Wiechel (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: lotta.wiechel@ssu.se
Visa alla uppdrag för Lotta Wiechel
Bengt Gustafsson (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Bengt Gustafsson
Marre Mayr (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 076 12 18 180
E-post: marre.mayr@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Marre Mayr
Magnus Nilsson (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: magnuspn@gmail.com
Visa alla uppdrag för Magnus Nilsson
Ylva Sjölin (MP)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: ylva.sjolin@mp.se
Visa alla uppdrag för Ylva Sjölin
Oscar Sameland (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: oscar.sameland@gmail.com
Visa alla uppdrag för Oscar Sameland
Tapani Juntunen (SD)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 073-964 32 84
E-post: tapani1973juntunen@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Tapani Juntunen
Niclas Peyron (L)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Film & TV Producent
E-post: niclas.peyron@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Niclas Peyron
Sandra Bergendorff (C)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: sandra.bergendorff@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Sandra Bergendorff
Destiny Zandi Lindgren (KD)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0760-297930
E-post: destiny.naslund@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Destiny Zandi Lindgren