Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Katarina Luhr (MP)
Ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Katarina Luhr
Emilia Bjuggren (S)
Vice ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Torbjörn Erbe (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag för Torbjörn Erbe
Fritz Lennaárd (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: fritz@lennaard.se
Visa alla uppdrag för Fritz Lennaárd
Jonas Nilsson (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
E-post: knutjonasnilsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jonas Nilsson
Amelie Langby (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Amelie Langby
Patrik Silverudd (L)
Ledamot
2021-09-06 — 2021-12-31
Public affairschef
E-post: patrik.silverudd@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Patrik Silverudd
Gunnar Caperius (C)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: gunnar.caperius@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Gunnar Caperius
Felix Antman Debels (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0735989813
Visa alla uppdrag för Felix Antman Debels
Jakob Sahlin (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0730549986
E-post: jsgsahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jakob Sahlin
Deniz Butros (V)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Deniz Butros
Rose-Marie Rooth (V)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: rosemarieroth@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Rose-Marie Rooth
Urban Emson (SD)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: urban.emson@sd.se
Visa alla uppdrag för Urban Emson
Nils Ingelström (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070-523 66 11
E-post: nils.ingelstrom@moderat.se
Visa alla uppdrag för Nils Ingelström
Per Hagwall (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
postiljon
Mobil: 070-453 74 48
E-post: per.hagwall@telia.com
Visa alla uppdrag för Per Hagwall
Torbjörn Ebérus (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: torbjorn.eberus@gmail.com
Visa alla uppdrag för Torbjörn Ebérus
Maria Kihlström (M)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Egen företagare
E-post: kihlstrom75@gmail.com
Visa alla uppdrag för Maria Kihlström
Felix Schartner Giertta (MP)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: felix.schartner@gmail.com
Visa alla uppdrag för Felix Schartner Giertta
Maja Boström (C)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: maja.bostrom@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Maja Boström
Ulrika Hoff (KD)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: ulrika.hoff@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Ulrika Hoff
Heidi Lampinen (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: heidi.lampinen@gmail.com
Visa alla uppdrag för Heidi Lampinen
Isak Öhrlund (S)
Ersättare
2021-03-22 — 2021-12-31
E-post: ohrlund.isak@gmail.com
Visa alla uppdrag för Isak Öhrlund
Sinikka Suutari (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0702323731
E-post: sinikka@suutari.se
Visa alla uppdrag för Sinikka Suutari
Maria Mustonen (V)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 312 23 39
E-post: maria.2.mustonen@sll.se
Visa alla uppdrag för Maria Mustonen
Frida Nehrfors Hultén (V)
Ersättare
2021-09-06 — 2021-12-31
E-post: frida.hulten@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Frida Nehrfors Hultén
Tapani Juntunen (SD)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 073-964 32 84
E-post: tapani1973juntunen@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Tapani Juntunen