Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Torbjörn Erbe (M)
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Fritz Lennaárd (M)
E-post: fritz@lennaard.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Alexandra Grimfors (M)
E-post: alexandra.ostback.moderat@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Jonas Nilsson (M)
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
E-post: jonas.nilsson@sj.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Christoffer Jönsson (L)
E-post: christoffer.jonsson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Gunnar Caperius (C)
E-post: gunnar.caperius@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-09-30 -- 2019-12-31
Felix Antman Debels (S)
Mobil: 0735989813
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-17 -- 2019-12-31
Jakob Sahlin (S)
Mobil: 0730549986
E-post: jsgsahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Arvand Mirsafian (V)
E-post: arvand.mirsafian@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Alva Katsoulis (V)
E-post: alvakatsoulis@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Urban Emson (SD)
E-post: urban.emson@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Nils Ingelström (M)
Mobil: 070-523 66 11
E-post: nils.ingelstrom@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Per Hagwall (M)
postiljon
Mobil: 070-453 74 48
E-post: per.hagwall@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Sten Edebäck (M)
Civilingenjör
Mobil: 076 628 04 20
E-post: sten.allan.edeback@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mattias Hallberg (M)
E-post: mattias@mattiashallberg.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-03-18 -- 2019-12-31
Anders Lindell (MP)
Gruppledare idrottsnämnden
Mobil: 073-700 96 67
E-post: anders.lindell@mp.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Maja Boström (C)
E-post: maja.bostrom@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Sofia Tahko (KD)
E-post: sofia.tahko@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Heidi Lampinen (S)
E-post: heidi.lampinen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Joel Tekle-Georgis (S)
Ledamot
Mobil: 0760620759
E-post: joeltekle@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-09-02 -- 2019-12-31
Sinikka Suutari (S)
Mobil: 0702323731
E-post: sinikka@suutari.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Kristina Östman (V)
E-post: kristina.oestman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Rikard Warlenius (V)
Mobil: 0739909900
E-post: rikard.warlenius@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mona Wallsén (--)
Mobil: 072-0306314
Visa alla uppdrag