Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Åsa Lindhagen (MP)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
kommunfullm
E-post: asa.lindhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Åsa Lindhagen
Elin Hjelmestam (L)
Vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: elin@hjelmestam.se
Visa alla uppdrag för Elin Hjelmestam
Felicia Schartner Giertta (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: felicia.schartner.giertta@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Felicia Schartner Giertta
Fredrik Pettersson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Pettersson
Emelie Stark (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Telefon: Ingenjör
E-post: emelie.rohan.stark@gmail.com
Visa alla uppdrag för Emelie Stark
Bjarne Snis Sigtryggsson (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: bjarne.snissigtryggsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bjarne Snis Sigtryggsson
Deniz Butros (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: deniz.butros@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Deniz Butros
Maria Mustonen (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 076-1229115
E-post: maria.mustonen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Mustonen
Torbjörn Erbe (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag för Torbjörn Erbe
Fritz Lennaárd (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: fritz@lennaard.se
Visa alla uppdrag för Fritz Lennaárd
Elin Böhlin (M)
Ledamot
2024-03-11 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Elin Böhlin
Tapani Juntunen (SD)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 073-964 32 84
E-post: tapani1973juntunen@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Tapani Juntunen
Ashna Ibrahim (C)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: c_ashnaibrahim@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Ashna Ibrahim
Celal Altun (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Telefon: 08-737 20 07
E-post: celal.altun@familjebostader.com
Visa alla uppdrag för Celal Altun
Maja Lundqvist (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: majjaa.lundqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag för Maja Lundqvist
Felix Antman Debels (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0735989813
Visa alla uppdrag för Felix Antman Debels
Elsa Wiberg (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: elsa.wiberg02@gmail.com
Visa alla uppdrag för Elsa Wiberg
Carl Housten (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 076-339 26 93
E-post: carl.housten@socialdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Carl Housten
Leo Müller (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Leo Müller
Frida Nehrfors Hultén (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: frida.hulten@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Frida Nehrfors Hultén
Amelie Langby (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Amelie Langby
Torbjörn Ebérus (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 076 100 92 08
E-post: torbjorn.eberus@gmail.com
Visa alla uppdrag för Torbjörn Ebérus
Ergün Erdal (M)
Ersättare
2024-03-11 — 2024-12-31
Mobil: 072-529 88 02
E-post: ergunerdal@icloud.com
Visa alla uppdrag för Ergün Erdal
Anders Edin (SD)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: anders.edin@sd.se
Visa alla uppdrag för Anders Edin
Joakim Rönnbäck (L)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: joakim.ronnback@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Joakim Rönnbäck
Maja Boström (C)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Maja Boström