Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-04-20 -- 2020-12-31
Karin Lekberg (S)
E-post: karin@lekberg.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Torbjörn Erbe (M)
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Fritz Lennaárd (M)
E-post: fritz@lennaard.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Jonas Nilsson (M)
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
E-post: jonas.nilsson@sj.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-09-28 -- 2020-12-31
Vakant (M)

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Christoffer Jönsson (L)
E-post: christoffer.jonsson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Gunnar Caperius (C)
E-post: gunnar.caperius@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Felix Antman Debels (S)
Mobil: 0735989813
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Jakob Sahlin (S)
Mobil: 0730549986
E-post: jsgsahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Deniz Butros (V)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Rose-Marie Rooth (V)
E-post: rosemarieroth@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Anton Clarholm (SD)
E-post: anton.clarholm@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Nils Ingelström (M)
Mobil: 070-523 66 11
E-post: nils.ingelstrom@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Per Hagwall (M)
postiljon
Mobil: 070-453 74 48
E-post: per.hagwall@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-04-20 -- 2020-12-31
Torbjörn Ebérus (M)
E-post: torbjorn.eberus@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-09-28 -- 2020-12-31
Vakant (M)

Ersättare
2020-01-27 -- 2020-12-31
Felix Schartner Giertta (MP)
E-post: felix.schartner@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Maja Boström (C)
E-post: maja.bostrom@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Sofia Tahko (KD)
E-post: sofia.tahko@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Heidi Lampinen (S)
E-post: heidi.lampinen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Joel Tekle-Georgis (S)
Ledamot
Mobil: 0760620759
E-post: joeltekle@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Sinikka Suutari (S)
Mobil: 0702323731
E-post: sinikka@suutari.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Kristina Östman (V)
E-post: kristina.oestman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Maria Mustonen (V)
Mobil: 070 312 23 39
E-post: maria.2.mustonen@sll.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Tapani Juntunen (SD)
Mobil: 073-964 32 84
E-post: tapani1973juntunen@hotmail.com
Visa alla uppdrag