Gå till

Bolagsstyrelser

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Michaela Hollis (KD)
Kanslichef
E-post: michaela.hollis@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Mirja Räihä (S)
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jennyfer Redin (M)
E-post: jennyfer.redin@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Daniele Fava (L)
Gymnasielärare
Mobil: 073-623 48 51
E-post: daniel.fava@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Gunilla Almén (MP)
Mobil: 070-773 37 84
E-post: gunilla.almen@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Björn Sund (S)
folkhögskollärare
Mobil: 070-600 31 72
E-post: bjorn.sund@folkbildning.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Robert Mjörnberg (V)
E-post: robert.mjornberg@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Edwin Erickson (M)
E-post: edwinerickson58@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulrika Ferell (M)
E-post: u.ferell@telia.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Gustav Nordin (L)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sanna Eliasson (S)
E-post: sanna.eliasson@live.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Kerstin Denckert (V)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Eva Aronsson (KD)
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag