Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Michaela Hollis (KD)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Kanslichef
E-post: michaela.hollis@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Michaela Hollis
Mirja Räihä (S)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mirja Räihä
Jennyfer Redin (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: jennyfer.redin@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Jennyfer Redin
Jesper Svensson (L)
Ledamot
2021-10-04 — 2023-03-31
Mobil: 0708-15 49 52
E-post: jesper.svensson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Jesper Svensson
Gunilla Almén (MP)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 070-773 37 84
E-post: gunilla.almen@comhem.se
Visa alla uppdrag för Gunilla Almén
Björn Sund (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
folkhögskollärare
Mobil: 070-600 31 72
E-post: bjorn.sund@folkbildning.net
Visa alla uppdrag för Björn Sund
Robert Mjörnberg (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: robert.mjornberg@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Robert Mjörnberg
Edwin Erickson (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: edwinerickson58@gmail.com
Visa alla uppdrag för Edwin Erickson
Ulrika Ferell (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: u.ferell@telia.com
Visa alla uppdrag för Ulrika Ferell
Gustav Nordin (L)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Gustav Nordin
Sanna Eliasson (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: sanna.eliasson@live.se
Visa alla uppdrag för Sanna Eliasson
Kerstin Denckert (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Denckert
Eva Aronsson (KD)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Aronsson
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm