Gå till

Bolagsstyrelser

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Erik Slottner (KD)
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-05-15 -- 2019-03-31
Börje Häggman (M)
E-post: borje.haggman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Dennis Wedin (M)
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Gunilla Almén (MP)
Mobil: 070-773 37 84
E-post: gunilla.almen@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Mirja Räihä (S)
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Björn Sund (S)
folkhögskollärare
Mobil: 070-600 31 72
E-post: bjorn.sund@folkbildning.net
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-09-28 -- 2019-03-31
Anita Lundin (M)
skolchef
Mobil: 0730-48 92 42
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Henrik Andersson (L)
E-post: henrik.andersson@folkpartiet.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Hampus Rubaszkin (MP)
Mobil: 073-617 33 89
E-post: hampus.rubaszkin@mp.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-01-29 -- 2019-03-31
Sanna Eliasson (S)
E-post: sanna.eliasson@live.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Rudy Espinoza (V)
Telefon: 08-675 00 33
Mobil: 073-723 08 41
E-post: rudy_espinoza@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
David Winks (KD)
E-post: david.winks@stockholm.se
Visa alla uppdrag