Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Torun Boucher (V)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: 08-508 29 121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Torun Boucher
Nike Örbrink (KD)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Gruppledare
E-post: nike.orbrink@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Nike Örbrink
Felix Finnveden (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: Felix.finnveden@kommunal.se
Visa alla uppdrag för Felix Finnveden
Ulrika Lorentzi (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: 08-7962568
E-post: ulrika.lorentzi@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulrika Lorentzi
Björn Sund (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
folkhögskollärare
Mobil: 070-600 31 72
E-post: bjorn.sund@folkbildning.net
Visa alla uppdrag för Björn Sund
Christoffer Hökmark (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Christoffer Hökmark
Liso Norrman (L)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
f.d. Ämnesråd
Mobil: 0705307103
E-post: liso.norrman@gmail.com
Visa alla uppdrag för Liso Norrman
Amanda Hansson Åkerlind (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: amandahakerlind@gmail.com
Visa alla uppdrag för Amanda Hansson Åkerlind
Robert Mjörnberg (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: robert.mjornberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Robert Mjörnberg
Magnus Lundin (MP)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: mlundin.se@gmail.com
Visa alla uppdrag för Magnus Lundin
Birgitta Thulin (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0709-999403
E-post: gittanthulin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Birgitta Thulin
Richard Plym (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Utredare
E-post: Plym.richard@gmail.com
Visa alla uppdrag för Richard Plym
Lola Bodin (V)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lola.bodin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lola Bodin
Eva Aronsson (KD)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Aronsson