Gå till

Bolagsstyrelser

Nynäshamns Hamn AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Nynäshamns Hamn AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Johan Castwall (OPOL)
E-post: johancastwall@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Mats Lundin (OPOL)
Telefon: 08-670 26 76
E-post: mats.lundin@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-05-28 -- 2019-03-31
Anders Nordlund (OPOL)
Telefon: 086702803
E-post: anders.nordlund@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-05-28 -- 2019-03-31
Susanne Bengtsson (OPOL)
Telefon: 086702715
E-post: susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Eva Lundberg (MP)
E-post: eva.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2016-01-25 -- 2019-03-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag