Nynäshamns Hamn AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Thomas Andersson (OPOL)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Thomas Andersson
Mats Lundin (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-670 26 76
E-post: mats.lundin@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag för Mats Lundin
Anders Nordlund (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 086702803
E-post: anders.nordlund@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag för Anders Nordlund
Susanne Bengtsson (OPOL)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 086702715
E-post: susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag för Susanne Bengtsson
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisor
2020-12-14 — 2023-03-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf