Gå till

Bolagsstyrelser

Nynäshamns Hamn AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Nynäshamns Hamn AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Thomas Andersson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Mats Lundin (OPOL)
Telefon: 08-670 26 76
E-post: mats.lundin@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anders Nordlund (OPOL)
Telefon: 086702803
E-post: anders.nordlund@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Susanne Bengtsson (OPOL)
Telefon: 086702715
E-post: susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2020-12-14 -- 2023-03-31
Bengt Hansson (C)
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@retail-dg.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag