Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Martin Ängeby (L)
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: martin.angeby@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Martin Ängeby
Kenan Parlak (V)
Vice ordförande
2019-12-16 — 2022-12-31
E-post: kenan.parlak@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Kenan Parlak
Hanna Broberg (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
kanslichef, kommunfullm
E-post: hanna.broberg@moderat.se
Visa alla uppdrag för Hanna Broberg
Jonas Jeppson (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: jonas_jeppson@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Jonas Jeppson
Björn Sjöberg (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: sjobjorn42@gmail.com
Visa alla uppdrag för Björn Sjöberg
Busra Kocaturk (M)
Ersättare
2019-01-01 — 2022-12-31
Kvalificerad handläggare
E-post: busrakocaturkswe@gmail.com
Visa alla uppdrag för Busra Kocaturk
Gunilla Svensson Pilefors (M)
Ersättare
2019-05-27 — 2022-12-31
Inköpare
E-post: gunilla.svepil@hotmail.se
Visa alla uppdrag för Gunilla Svensson Pilefors
Christina Tufvesson (L)
Ersättare
2021-10-04 — 2022-12-31
Jur.kand.
E-post: Christina.Tufvesson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Christina Tufvesson
Rose-Marie Nylander (S)
Ersättare
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: nylanderrosemarie@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rose-Marie Nylander
Özlem Körhan (V)
Ersättare
2021-12-31 — 2022-12-31
Gruppchef LSS boendestöd
E-post: ozlem.87@live.se
Visa alla uppdrag för Özlem Körhan