Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Överförmyndarnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Martin Ängeby (L)
E-post: martin.angeby@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-12-16 -- 2022-12-31
Kenan Parlak (V)
E-post: kenan.parlak@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Hanna Broberg (M)
kanslichef, kommunfullm
E-post: hanna.broberg@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jonas Jeppson (M)
E-post: jonas_jeppson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Björn Sjöberg (S)
E-post: sjobjorn42@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2022-12-31
Busra Kocaturk (M)
Kvalificerad handläggare
E-post: busrakocaturkswe@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-05-27 -- 2022-12-31
Gunilla Svensson Pilefors (M)
Inköpare
E-post: gunilla.svepil@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-05-25 -- 2022-12-31
Abdukadir Salad Ali (L)
E-post: loonge@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2022-12-31
Rose-Marie Nylander (S)
E-post: nylanderrosemarie@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-12-16 -- 2022-12-31
Anna Karolina Hagnefur (V)
E-post: akhagnefur@gmail.com
Visa alla uppdrag