Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Fredrik Pettersson (S)
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Pettersson
Ewa Samuelsson (KD)
Vice ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: ewasamuelsson04@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ewa Samuelsson
Barbro Engdahl (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Utredare
E-post: barbro.engdahl@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Engdahl
Kenan Parlak (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: kenan.parlak@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kenan Parlak
Johan Brege (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 073-677 23 97
E-post: jbrege@outlook.com
Visa alla uppdrag för Johan Brege
Annelie Carlsson (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: pennelieq@gmail.com
Visa alla uppdrag för Annelie Carlsson
Özlem Körhan (V)
Ersättare
2023-01-01 — 2026-12-31
Gruppchef LSS boendestöd
E-post: ozlem.korhan@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Özlem Körhan
Stephan Gullberg (MP)
Ersättare
2023-01-01 — 2026-12-31
Diakon
E-post: stephan.gullberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Stephan Gullberg
Gunilla Svensson Pilefors (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2026-12-31
Inköpare
E-post: gunilla.svepil@hotmail.se
Visa alla uppdrag för Gunilla Svensson Pilefors
Camilla Hane (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: camilla.hane@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Camilla Hane