Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Överförmyndarnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-04-09 -- 2018-12-31
Mariana Moreira Duarte (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Rana Carlstedt (S)
Sjuksköterska
Telefon: 076-122 92 81
E-post: rana.carlstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-11-05 -- 2018-12-31
Berthold Gustavsson (M)
kriminalinspektör, kommunfullm
Mobil: 070-583 49 30
E-post: berthold.gustavsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-12-11 -- 2018-12-31
Christina Wünsche (M)
E-post: christina@wunsche.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Björn Sjöberg (S)
Mobil: 0705887952
E-post: sjobjorn42@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Bo Fellström (M)
Egen företagare
Mobil: 070 26 22 500
E-post: bo.fellstrom@swipnet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-12-11 -- 2018-12-31
Kjell Åke Karlsson (M)
E-post: kjell_uttran@msn.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-03-09 -- 2018-12-31
Uno Olofsson (MP)
Mobil: 070-404 82 46
E-post: uno_olofsson@spray.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2015-01-01 -- 2018-12-31
Maria Löfgren (S)
E-post: maria.lofgren11@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-05-28 -- 2018-12-31
Johanna Andersson (Fi)
E-post: Johanna.andersson4@gmail.com
Visa alla uppdrag