Revisorsgrupp 3

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Kindborg (M)
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg
Bosse Ringholm (S)
Vice ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm
Amanj Mala-Ali (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali
Maria Löfgren (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: maria.lofgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Löfgren
Åke Dahlberg (S)
Ledamot
2023-01-30 — 2026-12-31
E-post: ake.dahlberg@effektivitetsrevision.se
Visa alla uppdrag för Åke Dahlberg
Lola Bodin (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: lola.bodin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lola Bodin
Eva Lundberg (MP)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: eva.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Lundberg
Carsten Friberg (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 0730920244
E-post: carsten.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carsten Friberg
Tobias Karlsson (SD)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: tobias.karlsson@sd.se
Visa alla uppdrag för Tobias Karlsson
Lena Huss (L)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lena Huss
Bengt Hansson (C)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson