Revisorskollegiet

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lars Riddervik (M)
Ordförande
2021-11-08 — 2022-12-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Bosse Ringholm (S)
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm
Barbro Ernemo (V)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Ernemo
Stefan Kindborg (M)
Ledamot
2022-01-31 — 2022-12-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg
Ulf Fridebäck (L)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
fd kriminalinspektör
E-post: ulf.frideback@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Fridebäck
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Ersättare
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf
Gunnar Ågren (V)
Ersättare
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gunnar Ågren
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Ersättare
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Jan Larsén (M)
Ersättare
2021-10-04 — 2022-12-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén
Sven Lindeberg (L)
Ersättare
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: sven.lindeberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sven Lindeberg