Gå till

Bolagsstyrelser

Fastighets AB Runda Huset

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Fastighets AB Runda Huset

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Krister Schultz (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Johan Castwall (OPOL)
E-post: johancastwall@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Krister Stralström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Telefon: 08-508 29 000
E-post: catharina.gyllencreutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lena Häggdahl (OPOL)
Administrativ chef
Stockholm Business Region AB Drottninggatan 33; Box 16282
103 25
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29791
E-post: lena.haggdahl@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag