Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholm Business Region AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholm Business Region AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anna König Jerlmyr (M)
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-03-04 -- 2023-03-31
Arvid Vikman (S)
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se, arvidvikman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulla Hamilton (M)
Kommunfullm
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Patrik Silverudd (L)
Public affairschef
E-post: patrik.silverudd@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Petra Schagerholm (MP)
E-post: petra@schagerholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-02-01 -- 2023-03-31
Claes Nyberg (C)
E-post: claes.nyberg@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Marie Jokio (S)
Mobil: 0703866905
E-post: marie.jokio@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Aleksandar Zuza (S)
Telefon: 08-786 81 62
Mobil: 070-583 29 83
E-post: az@ifmetall.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Rolf Brattström (V)
veterinär
Mobil: 070-659 29 99
E-post: rolfallanbrattstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Börje Häggman (M)
E-post: borje.haggman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-08 -- 2023-03-31
Ann-Katrin Åslund (L)
E-post: annkatrin.aslund@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
David Collste (MP)
Mobil: 0701917182
E-post: dcollste@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-02-01 -- 2023-03-31
Jonas Naddebo (C)
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
David Bruhn (KD)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Inga Näslund (S)
Mobil: 070-6257794
E-post: inga.naslund@palmecenter.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anders Larsson (S)
E-post: anders.1977.larsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Kristina Öberg (S)
Telefon: 010-459 2071
E-post: kristinapolitik2015@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Elisabeth Löfvander (V)
Mobil: 0721-86 24 32
E-post: elisabeth.lofvander@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lars Riddervik (M)
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag