Stockholm Business Region AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Christofer Fjellner (M)
Vice ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-50829380
E-post: christofer.fjellner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christofer Fjellner
Marie Jokio (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0703866905
E-post: marie.jokio@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Marie Jokio
Aleksandar Zuza (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-786 81 62
Mobil: 070-583 29 83
E-post: az@ifmetall.se
Visa alla uppdrag för Aleksandar Zuza
Rolf Brattström (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
veterinär
Mobil: 070-659 29 99
E-post: rolfallanbrattstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rolf Brattström
David Collste (MP)
Ledamot
2022-06-13 — 2023-03-31
Mobil: 0701917182
E-post: dcollste@gmail.com
Visa alla uppdrag för David Collste
Ulla Hamilton (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
förtroendevald
E-post: ulla.hamilton@friskola.se
Visa alla uppdrag för Ulla Hamilton
Patrik Silverudd (L)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Public affairschef
E-post: patrik.silverudd@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Patrik Silverudd
Claes Nyberg (C)
Ledamot
2021-02-01 — 2023-03-31
E-post: claes.nyberg@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Claes Nyberg
Inga Näslund (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 070-6257794
E-post: inga.naslund@palmecenter.se
Visa alla uppdrag för Inga Näslund
Anders Larsson (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: anders.1977.larsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Larsson
Kristina Öberg (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: kristinapolitik2015@gmail.com
Visa alla uppdrag för Kristina Öberg
Elisabeth Löfvander (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0721-86 24 32
E-post: elisabeth.lofvander@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elisabeth Löfvander
Anna Söderström (MP)
Suppleant
2022-10-03 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Anna Söderström
Börje Häggman (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: borje.haggman@gmail.com
Visa alla uppdrag för Börje Häggman
Ann-Katrin Åslund (L)
Suppleant
2019-04-08 — 2023-03-31
E-post: annkatrin.aslund@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ann-Katrin Åslund
Jonas Naddebo (C)
Suppleant
2021-02-01 — 2023-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
David Bruhn (KD)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för David Bruhn
Lars Riddervik (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf