Gå till

Bolagsstyrelser

Invest Stockholm Business Region AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Invest Stockholm Business Region AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-05-06 -- 2023-03-31
Staffan Ingvarsson (OPOL)
Telefon: 08-508 30 217
E-post: staffan.ingvarsson@stokab.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-05-06 -- 2023-03-31
Caroline Strand (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-05-06 -- 2023-03-31
Anna Gissler (OPOL)
E-post: anna.gissler@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Mattias Rindberg (OPOL)
Strategy & Development
Stockholm Business Region, Box 16282
10325
Stockholm
E-post: mattias.rindberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-05-06 -- 2023-03-31
Erica Grünewald (OPOL)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lars Riddervik (M)
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag