Invest Stockholm Business Region AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Staffan Ingvarsson (OPOL)
Ordförande
2019-05-06 — 2023-03-31
VD
Telefon: 076-1228020
E-post: staffan.ingvarsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Staffan Ingvarsson
Caroline Strand (OPOL)
Vice ordförande
2019-05-06 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Caroline Strand
Anna Gissler (OPOL)
Ledamot
2019-05-06 — 2023-03-31
E-post: anna.gissler@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anna Gissler
Mattias Rindberg (OPOL)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Strategy & Development
Stockholm Business Region, Box 16282
10325
Stockholm
E-post: mattias.rindberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mattias Rindberg
Erica Grünewald (OPOL)
Suppleant
2019-05-06 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Erica Grünewald
Lars Riddervik (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf