Älvsjö stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Älvsjö stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
Telefon: 070-864 10 00
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Stefan Johansson (S)
Telefon: 0702338916
E-post: stefan.l.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Torbjörn Erbe (M)
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Helena Stenbeck Nilsson (M)
Mobil: 0730845940
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Hans Breismar (M)
E-post: hans-breismar@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anna Engelbert (L)
E-post: anna.gs.engelbert@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Viktor Morawski (MP)
Mobil: 070-888 81 85
E-post: viktor.morawski@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-05-07 -- 2018-12-31
Tommy Zakrisson (MP)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Evy Kjellberg (C)
Mobil: 070-340 47 63
E-post: evy.kjellberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Bo Sehlin (S)
Kvalitetsingenjör
E-post: bo.sehlin@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Güler Alici (S)
Telefon: 508 35 847
Mobil: 0768778402
E-post: guleralici@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Andreas Lind (S)
E-post: andreas.ga.lind@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Emelie Roxby-Schüsseleder (V)
Mobil: 070-791 47 37
E-post: emelie_roxby@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Matilda Berg Pulls (M)
Mobil: 0707401121
E-post: matildapulls@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Birgitta Stjärneback (M)
Musikpedagog
Mobil: 0735-31 30 02
E-post: birgitta.stjarneback@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Olle Andretzky (M)
domare, kommunfullm
E-post: olle.andretzky@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Sverker Sundmark (M)
civilekonom
Mobil: 070-758 11 30
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Inger Swahn (L)
Mobil: 070-7680086
E-post: catinger@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anne-Marie Grave (MP)
Mobil: 070-307 75 47
E-post: hemstickerskan@yahoo.fr
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-11-05 -- 2018-12-31
Vakant (MP)

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lolita Lovén Johnsen (KD)
E-post: lolitajohnsen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Malin Hammarström (S)
E-post: malin.hammarstrom@ifmetall.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Gun Högbacke (S)
E-post: gunhogbacke@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lena Hamelius (S)
leg.arbetsterapeut
E-post: lena.hamelius@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jonas Santesson (V)
Mobil: 070-758 95 60
E-post: jonas.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Malin Ericson (Fi)
E-post: malin.ericson@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag