Älvsjö stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Älvsjö stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Stefan Johansson (S)
Telefon: 0709685671
E-post: stefan.l.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Torbjörn Erbe (M)
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Matilda Berg Pulls (M)
Mobil: 0707401121
E-post: pulls.matilda.josefi.berg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Birgitta Stjärneback (M)
Musikpedagog
Mobil: 0735-31 30 02
E-post: birgitta.stjarneback@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Pernilla Enebrink (L)
E-post: pernilla.enebrink@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Holger von Fircks (MP)
E-post: holgervf.mp@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Evy Kjellberg (C)
Mobil: 070-340 47 63
E-post: evy.kjellberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Güler Alici (S)
Telefon: 508 35 847
Mobil: 0768778402
E-post: guler.alici@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Andreas Lind (S)
E-post: andreas.lind@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Johanna Ejdefur (V)
Student
E-post: johanna.ejdefur@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mattias Håkansson (V)
Bussförare
E-post: mattias.hakansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Roland Johansson (SD)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Robert Stahre (M)
Konsult digitalisering
Mobil: 070-560 58 03
E-post: anders.robert.stahre@stockholm.se, robert.stahre@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Henrik Odén (M)
Mobil: 076-213 89 60
E-post: henrik.moderat@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Olle Andretzky (M)
domare, kommunfullm
E-post: olle.andretzky@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Weronica Bergström (M)
E-post: weranil@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Inger Swahn (L)
Mobil: 070-7680086
E-post: inger.swahn@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Erik Sarfors (C)
VD
E-post: erik.sarfors@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lolita Lovén Johnsen (KD)
E-post: lolitajonsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Gun Högbacke (S)
E-post: gun.hogbacke@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Bo Sehlin (S)
Kvalitetsingenjör
E-post: bo.sehlin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Malin Hammarström (S)
Ombudsman
E-post: malin.hammarstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mattias Risslén (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Marlene Karlén (V)
E-post: marlene.karlen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Tove Wiberg (SD)
E-post: tove.wiberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag