Bromma stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Bromma stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Paccamonti (M)
E-post: johan.paccamonti@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lillemor Samuelsson (V)
Mobil: 0708-270031
E-post: lillemor.samuelsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Alexander Saednia (M)
E-post: alexander.saednia@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Evelina Kogsta (M)
E-post: evelina.kogsta@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Göran Hällström (M)
E-post: goran.hallstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Hanna Wistrand (L)
E-post: johanna.wistrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karl Persson (MP)
E-post: karl.g.persson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Adrian Nordén (C)
E-post: adrian.norden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Heinonen (S)
Account Manager
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Milla Järvelin (S)
E-post: milla.jarvelin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Matthias Hudl Waltin (S)
Tekn. dr
E-post: matthias.hudl@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Elisabeth Löfvander (V)
Mobil: 0721-86 24 32
E-post: elisabeth.lofvander@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Edin (SD)
E-post: anders.edin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kim Lützén (M)
Mobil: 070-8304500
E-post: kim.lutzen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jörgen Linse (M)
E-post: jorgen.linse@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Claes Backlund (M)
E-post: claes.backlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Duvdal (L)
E-post: Johan.Duvdal@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Cecilia Obermüller (MP)
miljöutredare
Telefon: 070-765 20 40
E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Vendela Rundberg (C)
E-post: vendela.rundberg@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mario Moya Jeldres (KD)
Kvalitetssamordnare SLSO
Mobil: 070-7301152
E-post: mario.moya.jeldres@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Novin Harsan (S)
E-post: novin.harsan@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Pelle Johansson (S)
Facilitator
Mobil: 0705882697
E-post: per.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anilla Larsson (S)
Mobil: 0737791554
E-post: anilla.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Claes Fredriksson (V)
Chaufför
E-post: claes.fredriksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-04-12 -- 2021-12-31
Vakant (V)

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ismo Pato (SD)
E-post: ismo.ilari.pato@stockholm.se
Visa alla uppdrag