Stadsdelsnämnden Norrmalm

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Stadsdelsnämnden Norrmalm

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Marianne Berg Ekbom (V)
Telefon: 08-508 09 090
Mobil: 076-12 09 090
E-post: marianne.berg-ekbom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Petra Gardos Ek (M)
Jurist
Mobil: 070-598 93 95
E-post: petra.gardos@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ulla Sjöbergh (S)
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Per Olof Scheutz Godin (S)
E-post: scheutzgodin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Anita Lindskog (S)
E-post: ani.lindskog@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Gösta Fagerholm (S)
Mobil: 070-235 84 84
E-post: stafager@yahoo.se, infolaget@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ylva M Larsson (MP)
Arkitekt
Mobil: 070-657 66 44
E-post: ylva.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-30 -- 2017-12-31
Eivor Karlsson (MP)
Mobil: 070-433 67 62
E-post: eivor.karlsson@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mikael Lind (M)
E-post: mikael.lind@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Bo Anderson (M)
Pol. Mag.
Mobil: 070-531 84 81
E-post: bo.e.anderson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Marianne Irving (M)
E-post: marianne.irving@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Gunilla Svensson Pilefors (M)
Inköpare
E-post: gunilla.svepil@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Maria Karlman Noleryd (L)
E-post: maria.noleryd@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Susie de Ciutiis (S)
fil. kand.
Mobil: 0730-273 300
E-post: sdec@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Magnus Waller (S)
E-post: magnus.waller@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Katarina Krönenstedt (S)
E-post: katarina_kronenstedt@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ola Olsson (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-02-13 -- 2017-12-31
Måns Lindgren (MP)
E-post: mans.lindgren@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-03-20 -- 2017-12-31
Staffan Lundstedt (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mikael Lindman (V)
Mobil: 070-2171678
E-post: curtmikaellindman@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Linnea Lindkvist (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Fritz Lennaárd (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Catharina Henriksson (M)
E-post: catharina.henriksson79@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Olov Lindquist (L)
Mobil: 070-593 43 66
E-post: olov.lindquist@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Susanne Wicklund (C)
E-post: susanne.wicklund@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Annette Hultåker (KD)
Fil.dr.
E-post: annette.hultaker@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag