Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Sus Andersson (MP)
Mobil: 070-9530166
E-post: sus.andersson@extern.stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ole-Jörgen Persson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 0738-404065
Mobil: 0738-404065
E-post: ole-jorgen.persson@moderaterna.se, olejorgen.persson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Anna Jonazon (S)
Administrativ chef
Mobil: 070-922 44 11
E-post: anna.jonazon@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Azad Hassan (S)
Mobil: 073-5312797
E-post: azadhassan166@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mecide Gulenay (S)
Telefon: 517 73 813
E-post: mecide.gulenay@karolinska.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Jossif Gummar (S)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Stephan Gullberg (MP)
Diakon
E-post: stephan.gullberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Rashid Mohammed (V)
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se, rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Dennis Wedin (M)
Politiskt sakkunnig, Moderaterna i Stockholms läns landsting
Telefon: 0722397455
E-post: dennis.wedin@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Markku Sirviö (M)
Jur. kand.
Telefon: 08-442 88 71
Mobil: 076-803 52 07
E-post: markku.sirvio@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Markus Birgander (M)
Mobil: 073 558 37 10
E-post: markus@birgander.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Annika Rosenberg (M)
E-post: annika@onskeprodukter.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Bengt Porseby (L)
Teleingenjör
Mobil: 070-775 12 38
E-post: bengt.porseby@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Celal Altun (S)
Mobil: 070-737 26 07
E-post: celal.altun@familjebostader.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Malin Holmberg (S)
Projektledare
E-post: holmbergmalin1@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mohamed Nuur Bashir Abdi (S)
Telefon: pedagog
Mobil: 0728750765
E-post: mohamed_1991-tensta@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Agneta Åberg (S)
E-post: agneta.aberg@extern.stockholm.se, agneta.aberg@extern.stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Guner Kayhan (MP)
Mobil: 073-509 45 96
E-post: gukay85@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-06-12 -- 2017-12-31
Mansur Jama (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ifrah-Degmo Mohamed (V)
Förtroendevald
E-post: degmo_mohamed@yahoo.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Naémi Karlsson (M)
chefssekreterare
Telefon: 010-121 85 12
Mobil: 070-371 53 40
E-post: naemi.karlsson@metria.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Aras Amin (M)
Mobil: 072-019 01 37
E-post: aras.amin@live.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Olof Kollinius (M)
E-post: olof.kollinius@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Carolina Rosén (L)
Mobil: 070-678 20 02
E-post: rosen.carolina@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-09-04 -- 2017-12-31
Ahmed Abdirahman (C)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-10-02 -- 2017-12-31
Maurice Forslund (KD)
E-post: maurice.forslund@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag