Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholms Hamn AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholms Hamn AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Fredrik Lindstål (C)
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulla Sjöbergh (S)
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jonas Nilsson (M)
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
E-post: knutjonasnilsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lars Jilmstad (M)
Mobil: 072 209 64 63
E-post: lars.jilmstad@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-03-23 -- 2023-03-31
Erik Nordman (L)
E-post: erik@nordman.org
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anton Lindkvist (MP)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sebastian Panzar (S)
E-post: sebastian_panzar@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Roma Gebreyohannes Woldeanenia (S)
E-post: romagebre@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ann Karlsson (V)
E-post: ann.karlsson@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Marianne Pettersson (M)
E-post: marianne@mcoaching.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Herje Larsson (L)
E-post: herje.larson@telia.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Linnéa Joandi (MP)
Ersättare
E-post: linnea.joandi@mp.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2020-08-31 -- 2023-03-31
Daniel Dudek (C)
E-post: daniel.dudek@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lars Hultkvist (KD)
Mobil: 076 136 50 95
E-post: lars.hultkvist@gmail.com, lars.hultkvist@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Pontus Piazzolla (S)
E-post: pontus.piazzolla+politik@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ebba Ringborg (S)
E-post: ebba.ringborg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Robert Cloarec (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ronny Öberg (V)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2020-12-14 -- 2023-03-31
Bengt Hansson (C)
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@retail-dg.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag