Stockholms Hamn AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Fredrik Lindstål (C)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Fredrik Lindstål
Ulla Sjöbergh (S)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla Sjöbergh
Jonas Nilsson (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
E-post: knutjonasnilsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jonas Nilsson
Lars Jilmstad (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 072 209 64 63
E-post: lars.jilmstad@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Jilmstad
Erik Nordman (L)
Ledamot
2020-03-23 — 2023-03-31
E-post: erik@nordman.org
Visa alla uppdrag för Erik Nordman
Anton Lindkvist (MP)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Anton Lindkvist
Pontus Piazzolla (S)
Ledamot
2021-09-06 — 2023-03-31
E-post: pontus.piazzolla+politik@gmail.com
Visa alla uppdrag för Pontus Piazzolla
Roma Gebreyohannes Woldeanenia (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: romagebre@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Roma Gebreyohannes Woldeanenia
Ann Karlsson (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: ann.karlsson@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Ann Karlsson
Marianne Pettersson (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: marianne@mcoaching.se
Visa alla uppdrag för Marianne Pettersson
Herje Larsson (L)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: herje.larson@telia.com
Visa alla uppdrag för Herje Larsson
Linnéa Joandi (MP)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Ersättare
E-post: linnea.joandi@mp.se
Visa alla uppdrag för Linnéa Joandi
Daniel Dudek (C)
Suppleant
2020-08-31 — 2023-03-31
E-post: daniel.dudek@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Daniel Dudek
Lars Hultkvist (KD)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 076 136 50 95
E-post: lars.hultkvist@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lars Hultkvist
Robert Cloarec (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Robert Cloarec
Ebba Ringborg (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: ebba.ringborg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ebba Ringborg
Kenny Norlander (S)
Suppleant
2021-09-06 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Kenny Norlander
Ronny Öberg (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Ronny Öberg
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisor
2020-12-14 — 2023-03-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf