Stockholms Hamn AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jens Holm (V)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Sociolog
E-post: jensholm13@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jens Holm
Johan Nilsson (M)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Nilsson
Ulla Sjöberg (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla Sjöberg
Robert Cloarec (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Robert Cloarec
Terese Nordberg (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: terese.nordberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Terese Nordberg
Filippa Bergin (MP)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Filippa Bergin
Lars Jilmstad (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 072 209 64 63
Visa alla uppdrag för Lars Jilmstad
Peter Öberg (L)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070 533 58 32
E-post: oeberg.peter@gmail.com
Visa alla uppdrag för Peter Öberg
Peter Svensson (C)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0704979911
E-post: peter.svensson.privat@gmail.com
Visa alla uppdrag för Peter Svensson
Joanna Abrahamsson (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Suppleant
E-post: joannaabrahamsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Joanna Abrahamsson
Carl-Michael Palmér (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Carl-Michael Palmér
Maja Stilling (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Maja Stilling
Maria Mustonen (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 076-1229115
E-post: maria.mustonen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Mustonen
Martin Prieto Beaulieu (MP)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Martin Prieto Beaulieu
Lilly Engfeldt (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Lilly Engfeldt
Rita Valanko (M)
Suppleant
2024-03-25 — 2027-03-31
E-post: rita.valanko@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rita Valanko
Joel Furvik (L)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Joel Furvik
Ylva Skoogberg (C)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: ylva.skoogberg@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Ylva Skoogberg
Mia Sydow Mölleby (V)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: mia.sydow.molleby@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mia Sydow Mölleby
Carsten Friberg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0730920244
E-post: carsten.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carsten Friberg