Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholms Hamn AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholms Hamn AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Jonas Nilsson (M)
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
E-post: jonas.nilsson@sj.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Stefan Hansson (S)
Biträdande Finansborgarråd
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-50829000
E-post: stefan.l.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars Jilmstad (M)
Mobil: 070 345 64 36
E-post: lars.jilmstad@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-09-07 -- 2019-03-31
Ida Karlbom (M)
Mobil: 0739-88 22 40
E-post: ida.karlbom@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ann-Katrin Åslund (L)
E-post: annkatrin.aslund@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anton Lindkvist (MP)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Sebastian Panzar (S)
E-post: sebastian_panzar@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-03-21 -- 2019-03-31
Ulla Sjöbergh (S)
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anders Djerf (V)
grafisk formgivare, skribent
Telefon: 644 81 42
Mobil: 073-659 52 00
E-post: anders@djerf.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anna Cederschiöld (M)
E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Olof Wallentin (L)
Sjöofficer
E-post: olof.wallentin@folkpartiet.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Hans Andersson (MP)
E-post: hanz@comhem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Celeste Perez Montano (MP)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-11-30 -- 2019-03-31
Christina Linderholm (C)
Mobil: 070-723 11 01
E-post: chlinderholm@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Göran Oljeqvist (KD)
Kommendörkapten
Mobil: 076-555 52 40
E-post: goran.oljeqvist@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Pontus Piazzolla (S)
E-post: pontus.piazzolla+politik@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2016-03-21 -- 2019-03-31
Ulla Richter (S)
Pensionär
E-post: ulla.richter@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-02-19 -- 2019-03-31
Zahra Jalili (V)
Mobil: 0762602333
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Eva Lundberg (MP)
E-post: eva.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2016-01-25 -- 2019-03-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag