Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholms Stadshus AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholms Stadshus AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Anna König Jerlmyr (M)
borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2019-03-31
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Berthold Gustavsson (M)
kriminalinspektör, kommunfullm
Mobil: 070-583 49 30
E-post: berthold.gustavsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-11-06 -- 2019-03-31
Gustav Johansson (M)
E-post: gustav08@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lotta Edholm (L)
skolborgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: lotta.edholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-03-18 -- 2019-03-31
Vakant (MP)

Ledamot
2017-11-27 -- 2019-03-31
Stefan Hansson (S)
Biträdande Finansborgarråd
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-50829000
E-post: stefan.l.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ann Mari Engel (V)
fil dr
Mobil: 070-727 74 20
E-post: annmari.engel@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Patrik Silverudd (L)
Public affairschef
Mobil: 070-614 42 29
E-post: patrik.silverudd@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-05-15 -- 2019-03-31
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-03-18 -- 2019-03-31
Jonas Naddebo (C)
kommunfullmkommunfullm
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Erik Slottner (KD)
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-03-25 -- 2019-03-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Olle Burell (S)
borgarråd
S-kansliet Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 243
E-post: olle.burell@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars Bäck (V)
Mobil: 073 444 19 84
E-post: lars.back@yahoo.co.uk
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag