Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholms Stadshus AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholms Stadshus AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Anna König Jerlmyr (M)
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lotta Edholm (L)
skolborgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: lotta.edholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jonas Naddebo (C)
kommunfullmkommunfullm
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-10-14 -- 2023-03-31
Vakant (S)

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Gustav Johansson (M)
E-post: gustav08@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jan Jönsson (L)
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Fredrik Lindstål (C)
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Erik Slottner (KD)
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jan Valeskog (S)
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Thomas Ehrnström (V)
Mobil: 0705476720
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag