Stockholms Stadshus AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: karin.wanngard@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Christofer Fjellner (M)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-50829380
E-post: christofer.fjellner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christofer Fjellner
Arvid Vikman Rindevall (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman Rindevall
Clara Lindblom (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Thomas Ehrnström (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0705476720
E-post: Ehrnstromthomas@gmail.com
Visa alla uppdrag för Thomas Ehrnström
Martin Hansson (MP)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Intern gruppledare
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Martin Hansson
Gustav Johansson (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: gustav08@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Gustav Johansson
Jan Jönsson (L)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Oppositionsborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Jonas Naddebo (C)
Ledamot
2023-04-24 — 2027-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Maria-Elsa Salvo (S)
Suppleant
2024-02-01 — 2027-03-31
Heltidsarvoderad
E-post: maria-elsa.salvo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria-Elsa Salvo
Anders Österberg (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: anders.osterberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anders Österberg
Emilia Bjuggren (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Tina Kratz (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Konstpedagog
Telefon: 08-50729120
E-post: tina.kratz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Tina Kratz
Lars Strömgren (MP)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
trafikborgarråd
E-post: lars.stromgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Strömgren
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
socionom, kommunfullm, ersättare
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Yvonne Fernell-Ingelström
Gunnar Björkman (M)
Suppleant
2024-03-25 — 2027-03-31
Senior Advisor
E-post: cgb.bjorkman@outlook.com
Visa alla uppdrag för Gunnar Björkman
Björn Ljung (L)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag för Björn Ljung
Fredrik Bergström (KD)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: fredrik.bergstrom@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Fredrik Bergström
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg