Stockholms Stadshus AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ordförande
2022-10-17 — 2023-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Christofer Fjellner (M)
Vice ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Oppositionsborgarråd
Visa alla uppdrag för Christofer Fjellner
Jan Valeskog (S)
Ledamot
2019-11-04 — 2023-03-31
Borgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Emilia Bjuggren (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2023-03-31
Borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Clara Lindblom (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Martin Hansson (MP)
Ledamot
2022-11-28 — 2023-03-31
Intern gruppledare
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Martin Hansson
Gustav Johansson (M)
Ledamot
2022-11-07 — 2023-03-31
E-post: gustav08@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Gustav Johansson
Jan Jönsson (L)
Ledamot
2020-05-04 — 2023-03-31
Oppositionsborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Karin Ernlund (C)
Ledamot
2020-01-01 — 2023-03-31
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Vakant (S)
Suppleant
2022-11-28 — 2023-03-31
Vakant (S)
Suppleant
2022-11-28 — 2023-03-31
Vakant (S)
Suppleant
2022-11-28 — 2023-03-31
Thomas Ehrnström (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0705476720
Visa alla uppdrag för Thomas Ehrnström
Vakant (MP)
Suppleant
2022-11-28 — 2023-03-31
Vakant (M)
Suppleant
2022-11-28 — 2023-03-31
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Suppleant
2020-05-04 — 2023-03-31
jurist, kommunfullm
E-post: Isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Jonas Naddebo (C)
Suppleant
2020-01-01 — 2023-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Staffan Ericsson (KD)
Suppleant
2021-01-01 — 2023-03-31
Mobil: 0725111911
E-post: staffan.g.ericsson@outlook.com
Visa alla uppdrag för Staffan Ericsson
Lars Riddervik (M)
Lekmannarevisor
2021-11-08 — 2023-03-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm