Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-02-04 -- 2022-12-31
Inga Varg (OPOL)
Arkitekt
E-post: inga.varg@vargarkitekter.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-02-04 -- 2022-12-31
Margareta Olofsson (OPOL)
E-post: margareta-o@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Anders Johnson (L)
Skriftställare
E-post: anders@skriftstallet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Helena Nilsson Lannegren (C)
E-post: helena.nilssonlannegren@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-28 -- 2022-12-31
Måns Lönnroth (S)
E-post: m.lonnroth@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-09-28 -- 2022-12-31
Martina Pereira Norrman (V)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-02-18 -- 2022-12-31
Leif Bolter (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Elisabet Jermsten (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-27 -- 2022-12-31
Lasse Söderberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Birgitta Bremer (OPOL)
Professor Bergianus em
E-post: bremerbirgitta@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Laila Reppen (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Magnus Olausson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Katarina Borg (OPOL)
Planeringsarkitekt/Landskapsarkitekt
E-post: katarina.borg@nyrens.se
Visa alla uppdrag