Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholms Stads Parkerings AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholms Stads Parkerings AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-26 -- 2019-03-31
Maria Mustonen (V)
Mobil: 070 312 23 39
E-post: maria.2.mustonen@sll.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bo Arkelsten (M)
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-03-18 -- 2019-03-31
Vakant (M)

Ledamot
2018-11-05 -- 2019-03-31
Karin Ernlund (C)
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Bawer Kevir (S)
Kommunstyrelsen
E-post: bawer40@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anna Sophie Liebst (S)
E-post: asl@nordregio.org
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars Fernqvist (L)
E-post: 08fernqvist@comhem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-20 -- 2019-03-31
Magda Rasmusson (MP)
Mobil: 070-327 36 23
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Mårten Lilja (S)
Jur.kand.
Mobil: 0702-35 00 95
E-post: marten.lilja@telia.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2017-12-11 -- 2019-03-31
Fredrik Jöngren (C)
E-post: fredrik.jongren@stockholm.se
Visa alla uppdrag