Stockholms Stads Parkerings AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lars Strömgren (MP)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
trafikborgarråd
E-post: lars.stromgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Strömgren
Svante Linusson (C)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Professor
E-post: svante.linusson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Svante Linusson
Ulf Walther (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0761214985
E-post: ulf.walther@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulf Walther
Gunnel Färm (S)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Gunnel Färm
Tobias Johansson (V)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Livsmedelsinspektör och kommunalpolitiker
E-post: tobias.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Tobias Johansson
Bo Arkelsten (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bo Arkelsten
Erik A.O. Engström (M)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: erik.ao.engstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Erik A.O. Engström
Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Jacob Nilsson Lehmusjärvi
Marie Jokio (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 0703866905
E-post: marie.jokio@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Marie Jokio
Jörgen Gyllenblad (S)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: jorgen.gyllenblad@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jörgen Gyllenblad
Carolin Evander (V)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Ombudsman Seko
E-post: carolin.evander@gmail.com
Visa alla uppdrag för Carolin Evander
Alexandra Strömbäck (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: alexandra.stromback@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Alexandra Strömbäck
Kjell Grandin (M)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: kjell.grandin@outlook.com
Visa alla uppdrag för Kjell Grandin
Ebba Tornérheim (L)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: ebba.tornerhielm@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Ebba Tornérheim
Eva Lundberg (MP)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: eva.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Lundberg
Bengt Hansson (C)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bengt Hansson