Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholms Stads Parkerings AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholms Stads Parkerings AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Maria Mustonen (V)
Mobil: 070 312 23 39
E-post: maria.2.mustonen@sll.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sophia Granswed Baat (M)
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com, info@sophiagranswed.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Bo Arkelsten (M)
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-12-14 -- 2023-03-31
Svante Linusson (C)
E-post: svante.linusson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Arvid Vikman (S)
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se, arvidvikman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Mahtab Sayadi (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Bertil Johansson (M)
Företagare
Mobil: 0735-618 186
E-post: berrajohansson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Louise Minnhagen (L)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-09-30 -- 2023-03-31
Wolfgang Hed (S)
E-post: woffe.hed@gmail.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Eva Lundberg (MP)
E-post: eva.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag