S:t Erik Kommunikation AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Veronica Thunholm (OPOL)
Ordförande
2019-09-02 — 2023-03-31
VD
Telefon: 08-508 30 381
E-post: veronica.thunholm@stokab.se
Visa alla uppdrag för Veronica Thunholm
Thord Swedenhammar (OPOL)
Vice ordförande
2019-09-02 — 2023-03-31
Vice VD
Telefon: 08-508 30 216
Visa alla uppdrag för Thord Swedenhammar
Hans Förnestig (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 302 66
Visa alla uppdrag för Hans Förnestig
Patricia Helanow (OPOL)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Patricia Helanow
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Gunnar Ågren (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gunnar Ågren