S:t Erik Kommunikation AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Joakim Larsson (OPOL)
Ordförande
2023-09-04 — 2027-03-31
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Joakim Larsson
Thord Swedenhammar (OPOL)
Vice ordförande
2023-09-04 — 2027-03-31
Vice VD
Telefon: 08-508 30 216
Visa alla uppdrag för Thord Swedenhammar
Hans Förnestig (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Telefon: 08-508 302 66
Visa alla uppdrag för Hans Förnestig
Patricia Helanow (OPOL)
Suppleant
2023-09-04 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Patricia Helanow
Björn Jansson (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
Mobil: 070-447 78 33
E-post: bjorn.c.jansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Björn Jansson
Jan Larsén (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén