Gå till

Bolagsstyrelser

S:t Erik Kommunikation AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till S:t Erik Kommunikation AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-07-01 -- 2019-03-31
Staffan Ingvarsson (OPOL)
Telefon: 08-508 30 217
E-post: staffan.ingvarsson@stokab,se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2017-01-01 -- 2019-03-31
Veronica Thunholm (OPOL)
Vice VD
Telefon: 08-508 30 381
E-post: veronica.thunholm@stokab.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Hans Förnestig (OPOL)
Telefon: 08-508 302 66
Visa alla uppdrag

Suppleant
2016-02-22 -- 2019-03-31
Patricia Helanow (OPOL)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2016-02-22 -- 2019-03-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag