Gå till

Bolagsstyrelser

S:t Erik Kommunikation AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till S:t Erik Kommunikation AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-09-02 -- 2023-03-31
Veronica Thunholm (OPOL)
Vice VD
Telefon: 08-508 30 381
E-post: veronica.thunholm@stokab.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-09-02 -- 2023-03-31
Thord Swedenhammar (OPOL)
Vice VD
Telefon: 08-508 30 216
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Hans Förnestig (OPOL)
Telefon: 08-508 302 66
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Patricia Helanow (OPOL)
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Gunnar Ågren (V)
Mobil: 072-744 22 54
E-post: gunnar.agren@stockholm.se, gunnaragren@me.com
Visa alla uppdrag