Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholmshem, AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

Gå till Stockholmshem, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Björn Ljung (L)
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-04-01 -- 2023-03-31
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sophia Granswed Baat (M)
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com, info@sophiagranswed.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Lars Svärd (M)
jur kand, kommunfullm
Telefon: 0730-70 10 30
E-post: lars.svard@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sara Pettigrew (MP)
E-post: gronasara@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Jimmy Lindgren (S)
Tidningsbud
Mobil: 070-738 65 24
E-post: jln@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-01 -- 2023-03-31
Arvand Mirsafian (V)
E-post: arvand.mirsafian@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Carl Cederschiöld (M)
Civilekonom
Mobil: 070-353 12 99
E-post: carl.@cederschiold.nu
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Carina Wellenius (L)
civ ing
E-post: carina.wellenius@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2020-01-27 -- 2023-03-31
Banar Sabet (C)
Företagare och Social Entreprenör
Mobil: 0731439731
E-post: banar.sabet@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Caroline Szyber (KD)
Jurist
E-post: Caroline.szyber@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
E-post: ewa.carlsson.h@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Magnus Grönlund (S)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Maria Hannäs (V)
jourhandläggare
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2019-04-01 -- 2023-03-31
Sven Lindeberg (L)
E-post: sven.lindeberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 -- 2023-03-31
Amanj Mala-Ali (S)
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag