Gå till

Bolagsstyrelser

Stockholmshem, AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Stockholmshem, AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Kadir Kasirga (S)
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Björn Ljung (L)
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Mobil: 070-444 52 86
E-post: ewa.carlsson.h@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Sara Pettigrew (MP)
Gruppledare
Telefon: 08-508 29 646
Mobil: 076 122 96 46
E-post: sara.pettigrew@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Georgios Tsiroyannis (V)
Mobil: 0761640344
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Joel Laurén (M)
Landstingsrådssekreterare
Telefon: 0707374153
E-post: joel.lauren@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Stefan Svanström (KD)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Emilia Wikström Melin (S)
E-post: emiliawm@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Tomas Vreek (S)
E-post: tomas-tomas@spray.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Fotios Stathis (MP)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Gunilla Bhur (V)
Värderare
Mobil: 0733-40 67 20
E-post: gunillabhur@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Billy Östh (M)
politisk sekreterare, kommunfullm
Mobil: 073 - 023 64 20
E-post: billy.osth@moderat.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Carl Cederschiöld (M)
Civilekonom
Mobil: 070-353 12 99
Visa alla uppdrag

Suppleant
2017-03-20 -- 2019-03-31
Vakant (L)

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Amanj Mala-Ali (S)
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Sven Lindeberg (L)
Bankdirektör
Mobil: 070-738 68 86
E-post: sven.lindeberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag