Stockholm Vatten AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Maria Antonsson (MP)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0761210451
E-post: maria.antonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Antonsson
Fritz Lennaárd (M)
Vice ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
E-post: fritz@lennaard.se
Visa alla uppdrag för Fritz Lennaárd
Fredrik Pettersson (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Pettersson
Mia Sundelin (S)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 073-251 80 79
E-post: mia.sundelin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mia Sundelin
Ellinor Vikman Rindevall (S)
Ledamot
2022-11-07 — 2023-03-31
E-post: ellinorrindevall@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ellinor Vikman Rindevall
Rose-Marie Rooth (V)
Ledamot
2021-03-22 — 2023-03-31
E-post: rosemarieroth@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Rose-Marie Rooth
Berthold Gustavsson (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
kriminalinspektör, kommunfullm
Mobil: 070-583 49 30
E-post: berthold.gustavsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Berthold Gustavsson
Inga Osbjer (L)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 070-541 75 77
E-post: inga.osbjer@telia.com
Visa alla uppdrag för Inga Osbjer
Susanne Wicklund (C)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: susanne.wicklund@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Susanne Wicklund
Selomon Keleta (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Selomon Keleta
Joakim Johansson (S)
Suppleant
2019-12-16 — 2023-03-31
Mobil: 0709733554
E-post: joakim.t.johansson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Joakim Johansson
Nadja Sandberg (S)
Suppleant
2023-01-30 — 2023-03-31
E-post: nadja.sandberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Nadja Sandberg
Deniz Butros (V)
Suppleant
2022-05-09 — 2023-03-31
E-post: deniz.butros@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Deniz Butros
Anders Trojenborg (MP)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Ämnesråd
E-post: trojenborg.mp@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Trojenborg
Lars Forssell (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0735-420446
E-post: lars.forssell@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lars Forssell
Per Rosencrantz (M)
Suppleant
2021-05-31 — 2023-03-31
E-post: per.rosencrantz@gmail.com
Visa alla uppdrag för Per Rosencrantz
Robin Nilsen (L)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Robin Nilsen
Fredrik Adolfsson (C)
Suppleant
2021-11-08 — 2023-03-31
E-post: fred.adolfsson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Adolfsson
Michael Santesson (MP)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Michael Santesson
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm