Visit Stockholm AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Staffan Ingvarsson (OPOL)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
VD
Telefon: 076-1228020
E-post: staffan.ingvarsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Staffan Ingvarsson
Erica Grünewald (OPOL)
Vice ordförande
2023-09-04 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Erica Grünewald
Caroline Strand (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Caroline Strand
Hans Aspgren (OPOL)
Suppleant
2023-12-11 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Hans Aspgren
Karin Mäntymäki (OPOL)
Suppleant
2023-12-11 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Karin Mäntymäki
Carolina Gomez Lagerlöf (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: carolina.gomez.lagerlof@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Carolina Gomez Lagerlöf
Jan Larsén (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén