Gå till

Bolagsstyrelser

Visit Stockholm AB

Mandatperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31

Gå till Visit Stockholm AB

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Olle Zetterberg (OPOL)
Telefon: 08-508 28 010
E-post: olle.zetterberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2015-04-01 -- 2019-03-31
Anna Gissler (OPOL)
E-post: anna.gissler@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-04-01 -- 2019-03-31
Thomas Andersson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lena Häggdahl (OPOL)
Administrativ chef
Stockholm Business Region AB Drottninggatan 33; Box 16282
103 25
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29791
E-post: lena.haggdahl@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-03-18 -- 2019-03-31
Vakant (OPOL)

Lekmannarevisor
2015-04-01 -- 2019-03-31
Michael Santesson (MP)
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-04-01 -- 2019-03-31
Lars Riddervik (M)
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag