Valberedningen

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-14

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ole-Jörgen Persson (M)
Ordförande
2018-10-15 — 2022-10-14
Politisk sekreterare
Telefon: 0738-404065
Mobil: 0738-404065
E-post: ole-jorgen.persson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Ole-Jörgen Persson
Mirja Räihä (S)
Vice ordförande
2018-10-15 — 2022-10-14
undersköterska, kommunfullm
Mobil: 073-5553074
E-post: mirja.raiha@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mirja Räihä
Anna Cederschiöld (M)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-14
E-post: anna.cederschiold.stuart@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Cederschiöld
Ann-Katrin Åslund (L)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-14
E-post: annkatrin.aslund@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ann-Katrin Åslund
Barbro Norgren Forsberg (MP)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-14
Visa alla uppdrag för Barbro Norgren Forsberg
Susanne Wicklund (C)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-14
E-post: susanne.wicklund@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Susanne Wicklund
Karin Gustafsson (S)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-14
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Gustafsson
Catharina Piazzolla (S)
Ledamot
2020-04-20 — 2022-10-14
Mobil: 070-220 86 92
E-post: catti.piazzolla@gmail.com
Visa alla uppdrag för Catharina Piazzolla
Rosa Lundmark (V)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-14
borgarrådssekreterare
Telefon: 08-508 29 160
Mobil: 076-122 91 60
E-post: rosa.lundmark@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Rosa Lundmark
Peter Jönsson (M)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-14
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Peter Jönsson
Abit Dundar (L)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-14
socionom
Mobil: 076-129 07 14
E-post: abit.dundar@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Abit Dundar
Margareta Yman Nederdal (MP)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-14
Mobil: 070-7578553
E-post: margareta.nederdal@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Yman Nederdal
Johan Fälldin (C)
Ersättare
2021-12-13 — 2022-10-14
E-post: johan.falldin@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Johan Fälldin
Michael Stjernström (KD)
Ersättare
2018-11-05 — 2022-10-14
Visa alla uppdrag för Michael Stjernström
Inger Edvardsson (S)
Ersättare
2018-11-05 — 2022-10-14
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag för Inger Edvardsson
Fredrik Pettersson (S)
Ersättare
2021-11-29 — 2022-10-14
Mobil: 072-2450163
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Pettersson
Björn Öberg (V)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-14
Telefon: 08-654 13 14
E-post: bjorn.oberg@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Björn Öberg
Johanna Andersson (Fi)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-14
E-post: Johanna.andersson4@gmail.com
Visa alla uppdrag för Johanna Andersson